Prehľad pamätných 2€ mincí - rok 2022
35. výročie programu Erasmus (ERA)

 ABECED. POR. KRAJINA EÚ ZOBRAZENIE MINCE MOTÍV MINCE A VESTNÍK EÚ EMISNÝ NÁKLAD A DÁTUM EMISIE
1. BELGICKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 955.000 ks
UNC: 850.000 ?
BU c.card: 100.000
PP in etui: 5.000

1.7.2022

2. CYPRUS

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 412.000 ks
UNC: 400.000
BU c.card: 6.000
BU caps: 3.000
PP in etui: 3.000

1.7.2022

3. ESTÓNSKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 988.000
BU c.card: 12.000

1.7.2022

4. FÍNSKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 400.000 ks
UNC: 393.000
PP in box: 5.500
KMS PP 9,88: 1.500

1.7.2022

5. FRANCÚZSKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 3.520.000 ks
UNC: 3.500.000
BU c.card: 10.000
PP in etui: 10.000

5.7.2022

6. GRÉCKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 750.000 ks
UNC: 745.500
BU c.card: 3.000
PP in etui: 1.500

1.7.2022

7. HOLANDSKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 577.500 ks
UNC: 500.000
BU c.card: 75.000
PP in etui: 2.500

1.7.2022

8. ÍRSKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 500.000 ks
UNC bags: 500.000

1.7.2022

9. LITVA

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 300.000 ks
UNC: 300.000

1.7.2022

10. LOTYŠSKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 308.000 ks
UNC: 300.000
BU c.card: 8.000

1.7.2022

11. LUXEMBURSKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 257.500 ks
UNC: 250.000
BU c.card mintmark: 7.500

1.7.2022

12. MALTA

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 82.500 ks
UNC: 62.500
BU in etui: 20.000

17.11.2022

13. NEMECKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 20.000.000 ks
A: 4.000.000
D: 4.000.000
F: 4.000.000
G: 4.000.000
J: 4.000.000

1.7.2022

14. PORTUGALSKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 412.000 ks
UNC: 400.000
BU c.card: 6.000
PP c.card: 6.000

1.7.2022

15. RAKÚSKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 1.060.000 ks
UNC: 1.000.000
KMS BU 3,88: 50.000
KMS PP 3,88: 10.000

1.7.2022

16. SLOVENSKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 989.000
BU c.card: 4.000
PP in etui: 5.000
KMS BU 5,88: 2.000

1.7.2022

17. SLOVINSKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 997.500
PP in caps: 2.500

1.7.2022

18. ŠPANIELSKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 1.005.000 ks
UNC: 1.000.000
PP c.card: 5.000

1.7.2022

19. TALIANSKO

35. výročie programu Erasmus

(2022/C 12/03)

EQ: 3.000.000 ks
UNC rolls I.: 10.000
UNC rolls II.: 2.965.500
BU c.card: 12.000
PP in etui: 10.000
KMS PP 9,88: 2.500

UNC rolls I.: 1.7.2022
UNC rolls II.: 1.7.2022

  všetky krajiny EÚ ∑ = ? ks

Pozn.: prehľad mincí je priebežne aktualizovaný podľa dostupných informácií.

Použité skratkyEQ=Emission Quantity (celkový náklad); UNC=Uncirculated (mince v bankových rolkách/sáčkoch); KMS=oficiálna zberateľská sada (Kursmünzensatz); BU=Brilliant Uncirculated; PP=Proof (Polierte Platte).


AKCIA na mesiac marec 2023!

Pri objednávke mincí v mesiaci marec 2023 môžete získať mincu Slovensko 2023-TK 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!