Prehľad pamätných 2€ mincí - rok 2022

 EMIS. POR.

KRAJINA EÚ

ZOBRAZENIE MINCE

MOTÍV MINCE A VESTNÍK EÚ

EMISNÝ NÁKLAD A DÁTUM EMISIE

1. NEMECKO
  

Spolková krajina Durínsko (hrad Wartburg v Eisenachu)
Séria mincí: spolkové krajiny (16/16)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 30.000.000 ks
A: 6.000.000
D: 6.300.000
F: 7.200.000
G: 4.200.000
J: 6.300.000

25.1.2022

2. MALTA

Ħal-Saflieni (siedma minca zo série „Prehistorické miesta Malty")

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 180.000 ks
UNC: 150.000
BU c.card (mintmark): 20.000
KMS BU 5,88 (2€ "F"): 10.000

UNC rolls: ?.5.2022
BU c.card: ?.5.2022
KMS BU: ?.5.2022

3. MALTA
(2. minca)
  

Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 1325 "Ženy, mier a bezpečnosť"

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 53.000 ks
BU c.card: 50.000
BU in etui: 3.000

10/2022

4. SLOVENSKO

300. výročie zostrojenia prvého parného stroja na odčerpanie vôd z baní v kontinentálnej Európe 

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ?
BU c.card: ?
PP in etui: ?
KMS BU 5,88: ?

10/2022

5. ESTÓNSKO

150. výročie založenia Estónskej literárnej spoločnosti

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ?
BU c.card: ?

?/2022

6. FÍNSKO

100 rokov Fínskeho národného baletu

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: 396.500
PP in pap.box: ?
KMS BU 5,88: 3.500
KMS PP 7,88: 1.500

?/2022

7. FÍNSKO
(2. minca)

Výskum klímy vo Fínsku

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ?
PP in pap.box: ?
KMS BU 5,88: 3.500
KMS PP 7,88: 1.500

?/2022

8. FRANCÚZSKO

*názov mince zatiaľ nebol zverejnený*
Séria mincí: Letné olympijské hry v Paríži 2024 (2/5)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU c.card: ?
PP in etui: ?

?/2022

9. FRANCÚZSKO
(2. minca)

Jacques Chirac (*29.11.1932, †26.9.2019)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ?
BU c.card: ?
PP in etui: ?
KMS BU: ?

?/2022

10.

GRÉCKO

200. výročie prvej gréckej ústavy

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 745.000 ks
UNC: 740.500
BU c.card: 3.000
PP in etui: 1.500

?/2022

11.

LITVA

100 rokov basketbalu v Litve

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 750.000 ks
UNC: 742.900
BU c.card: 7.500

?/2022

12.

LITVA
(2. minca)

Región Suvalkija
Séria mincí: historické regióny Litvy (4/5)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 500.000 ks
UNC: 495.000
BU c.card: 5.000

?/2022

13.

LOTYŠSKO

100 rokov banky Lotyšska

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ?
BU c.card: ?
KMS BU: ?

?/2022

14.

LUXEMBURSKO

10. výročie svadby dediča veľkovojvodu Williama a dedičky veľkovojvodkyne Stephanie

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC relief: ?
UNC photo: ?
BU c.card mintmark: ?
KMS BU 5,88 photo: ?
KMS PP 7,88: ?
PP box: ?

UNC rolls: ?/2022

15.

LUXEMBURSKO
(2. minca)

50. výročie luxemburskej vlajky

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC relief: ?
UNC photo: ?
BU c.card mintmark: ?
KMS BU 5,88 photo: ?
KMS PP 7,88: ?
PP box: ?

UNC rolls: ?/2022

16.

PORTUGALSKO

100. výročie preletu južného Atlantického oceánu

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 985.000
BU c.card: 7.500
PP c.card: 7.500

?/2022

17.

SAN MARÍNO

530. výročie úmrtia talianského renesančného maliara Piera della Francesca (*1410/1420, †12.10.1492)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU blister: ?
KMS PP 7,88: ?

?/2022

18.

SAN MARÍNO
(2. minca)

200. výročie úmrtia talianskeho klasicistického sochára Antonia Canovu (*1.11.1757, †13.10.1822)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU blister: ?
KMS PP 7,88: ?

?/2022

19.

SLOVINSKO

150. výročie narodenia architekta Jože Plečnika  (*23.1.1872, †7.1.1957)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ?
KMS BU 8,88:?
KMS PP 8,88: ?
PP in caps: ?

?/2022

20.

ŠPANIELSKO

Pamiatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco – Národný park Garajonay

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.000.000 ks
UNC: ?
PP c.card: ?
KMS BU 5,88: ?
KMS PP 5,88: ?

?/2022

21.

ŠPANIELSKO
(2. minca)

500 rokov od prvého oboplávania sveta (Juan Sebastián Elcano)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.000.000 ks
UNC: ?
PP c.card: ?
KMS BU 5,88: ?
KMS PP 5,88: ?

?/2022

22.

TALIANSKO

30. výročie úmrtia sudcov Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina (†1992)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 3.000.000 ks
UNC rolls I.: ?
UNC rolls II.: ?
BU c.card: ?
PP in etui: ?
KMS PP 7,88: ?

UNC rolls I.: ?/2022
UNC rolls II.: ?/2022

23.

TALIANSKO
(2. minca)

170. výročie založenia talianskej národnej polície (Polizia di Stato)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 3.000.000 ks
UNC rolls I.: ?
UNC rolls II.: ?
BU c.card: ?
PP in etui: ?
KMS PP 7,88: ?

UNC rolls I.: ?/2022
UNC rolls II.: ?/2022

24.

VATIKÁN

125. výročie narodenia pápeža Pavla VI. (*26.9.1897, †6.8.1978)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU-blister: ?
numis-listy: ?
PP in etui: ?
"UNC": ?

?/2022

25.

VATIKÁN
(2. minca)

25. výročie úmrtia Matky Terezy z Kalkaty (*26.8.1910, †5.9.1997)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU-blister: ?
numis-listy: ?
PP in etui: ?
"UNC": ?

?/2022

Pozn.: prehľad mincí je priebežne aktualizovaný podľa dostupných informácií.

Použité skratky: EQ=Emission Quantity (celkový náklad); UNC=Uncirculated (mince v bankových rolkách/sáčkoch); KMS=oficiálna zberateľská sada (Kursmünzensatz); BU=Brilliant Uncirculated; PP=Proof (Polierte Platte).


AKCIA na mesiac január 2022!

Pri objednávke mincí v mesiaci január 2022 môžete získať mincu Slovinsko 2021 2€ CC UNC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!