Prehľad pamätných 2€ mincí - rok 2021

 EMISNÉ POR. KRAJINA EÚ ZOBRAZENIE MINCE MOTÍV MINCE A VESTNÍK EÚ EMISNÝ NÁKLAD A DÁTUM EMISIE
1. PORTUGALSKO

Portugalské predsedníctvo v Rade Európskej únie

(2020/C 444/05)

EQ: 510.000 ks
UNC: 500.000 ks
BU c.card: 5.000 ks
PP c.card: 5.000 ks

4.1.2021

2. NEMECKO

 

Spolková krajina Sasko-Anhaltsko (Magdeburský dóm)
Séria mincí: spolkové krajiny (15/16)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

2020/C 444/05Saxony Anhalt "Cathedral of Magdeburg"sD
Séria mincí: spolkové krajiny (14/16)
oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 30.000.000 ks
A: 6.000.000 ks
D: 6.300.000 ks
F: 7.200.000 ks
G: 4.200.000 ks
J: 6.300.000 ks

26.1.2021

3. TALIANSKO

150. výročie vzniku Ríma ako hlavného mesta Talianska

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 3.000.000 ks
UNC rolls I.: ? ks
UNC rolls II.: ? ks
BU c.card: ? ks
PP in etui: ? ks
KMS PP 7,88: ? ks

UNC rolls I.: 26.1.2021
UNC rolls II.: ? / 2021

4. ŠPANIELSKO

Pamatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco – "Puerto del Sol" a "La Sinagoga del Tránsito" v Tolede

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 4.000.000 ks
UNC: ? ks
PP c.card: ? ks
numis-listy: ? ks
KMS BU 5,88 I.: ? ks
KMS BU 5,88 II.: ? ks
KMS PP 7,88: ? ks

1.2.2021

5. FÍNSKO

Žurnalistika / Sloboda tlače

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 800.000 ks
UNC: ? ks
PP in pap.box: ? ks

28.3.2021

6. TALIANSKO
(2. minca)

Zdravotnícke povolania

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 3.000.000 ks
UNC rolls I.: ? ks
UNC rolls II.: ? ks
BU c.card: ? ks
PP in etui: ? ks
KMS PP 7,88: ? ks

UNC rolls I.: 22.6.2021
UNC rolls II.: ? / 2021

7. FRANCÚZSKO

motív mince zatiaľ nebol zverejnený
Séria mincí: Letné olympijské hry v Paríži 2024

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ? ks
BU c.card: ? ks
PP in etui: ? ks
KMS BU I. 3,88: ? ks
KMS BU II. 3,88: ? ks

09/2021

8. SLOVENSKO

100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka (*27.11.1921, †7.11.1992)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.000.000 ks
UNC: ? ks
BU c.card: 4.000 ks
PP in etui: ? ks
KMS BU 5,88: 2.000 ks

11/2021

9. BELGICKO

500. výročie Karlsguldenov razených za cisára Karola V.

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC rolls: ? ks
BU c.card FRA: ? ks
BU c.card HOL: ? ks
PP in etui: ? ks

? / 2021

10. BELGICKO
(2. minca)

100. výročie založenia Belgicko-Luxemburskej hospodárskej únie (BLEU)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC rolls: ? ks
BU c.card FRA: ? ks
BU c.card HOL: ? ks
PP in etui: ? ks

? / 2021

11. ESTÓNSKO

Vlk, estónske národné zviera

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 988.000 ks
BU c.card: 12.000 ks

? / 2021

12. ESTÓNSKO
(2. minca)

Ugrofínske národy

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ? ks
BU c.card: ? ks

? / 2021

13. FRANCÚZSKO
(2. minca)

75. výročie Unicefu

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ? ks
BU c.card: ? ks
PP in etui: ? ks
KMS BU I. 3,88: ? ks
KMS BU II. 3,88: ? ks

? / 2021

14. GRÉCKO

200. výročie gréckej revolúcie

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.500.000 ks
UNC: 1.470.000 ks
BU c.card: 20.000 ks
PP in etui: 10.000 ks

? / 2021

15. LITVA

Biosférická rezervácia Žuvintas

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 500.000 ks
UNC: 495.000 ks
BU c.card: 5.000 ks

? / 2021

16. LITVA
(2. minca)

Región Dzūkija
Séria mincí: historické regióny Litvy (3/5)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 500.000 ks
UNC: 495.000 ks
BU c.card: 5.000 ks

? / 2021

17. LOTYŠSKO

100. výročie medzinárodného uznania Lotyšskej republiky

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 412.000 ks
UNC: 400.000 ks
BU c.card: 5.000 ks
KMS BU: 7.000 ks

? / 2021

18.

LUXEMBURSKO

100. výročie narodenia veľkovojvodu Jeana (*5.1.1921, †7.10.2000)

(2020/C 444/04)

EQ: ? ks
UNC: ? ks
UNC bags 5x5,88: 25.000 ks
BU c.card mintmark: 7.500 ks
KMS BU 5,88: ? ks
KMS PP 7,88: ? ks
PP box: ? ks

UNC bags: ? / 2021
UNC rolls: ? / 2021

19. LUXEMBURSKO
(2. minca)

40. výročie manželstva veľkovojvodu Henryho

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ? ks
UNC bags 5x5,88: 25.000 ks
BU c.card mintmark: 7.500 ks
KMS BU 5,88: ? ks
KMS PP 7,88: ? ks
PP box: ? ks

UNC bags: ? / 2021
UNC rolls: ? / 2021

20. MALTA

Tarxien (šiesta minca zo série „Prehistorické miesta Malty")

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ? ks
BU c.card (mintmark): ? ks
KMS BU 5,88 (2€ "F"): ? ks

UNC rolls: ? / 2021
BU c.card: ? / 2021
KMS BU: ? / 2021

21. PORTUGALSKO
(2. minca)

Portugalský tím zúčastňujúci sa na olympijských hrách - Tokio 2021

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 510.000 ks
UNC: 500.000 ks
BU c.card: 5.000 ks
PP c.card: 5.000 ks

? / 2021

22. SAN MARÍNO

450. výročie narodenia talianskeho barokového maliara Caravaggia (*29.9.1571, †18.7.1610)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU-blister: ? ks
KMS PP 7,88: ? ks

? / 2021

23. SAN MARÍNO
(2. minca)

550. výročie narodenia nemeckého maliara Albrechta Dürera (*21.5.1471, †6.4.1528)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU-blister: ? ks
KMS PP 7,88: ? ks

? / 2021

24. SLOVINSKO

200. výročie založenia Regionálneho múzea Kraňsko

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ? ks
KMS BU 8,88: ? ks
KMS PP 8,88: ? ks
PP in caps: ? ks

? / 2021

25. VATIKÁN

450. výročie narodenia talianskeho barokového maliara Caravaggia (*29.9.1571, †18.7.1610)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU-blister: ? ks
numis-listy: ? ks
PP in etui: ? ks

? / 2021

26.

VATIKÁN
(2. minca)

700. výročie smrti talianskeho básnika a spisovateľa Danteho Alighieriho (*29.5.1265, †14.9.1321)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU-blister: ? ks
numis-listy: ? ks
PP in etui: ? ks

? / 2021

Pozn.: prehľad mincí je priebežne aktualizovaný podľa dostupných informácií.

Použité skratky: EQ=Emission Quantity (celkový náklad); UNC=Uncirculated (mince v bankových rolkách/sáčkoch); KMS=oficiálna zberateľská sada (Kursmünzensatz); BU=Brilliant Uncirculated; PP=Proof (Polierte Platte).


AKCIA na mesiac január 2021!

Pri objednávke mincí v mesiaci január 2021 môžete získať mincu Slovinsko 2020 2€ UNC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!