Prehľad pamätných 2€ mincí - rok 2006

 EMISNÉ POR. KRAJINA EÚ ZOBRAZENIE MINCE MOTÍV MINCE A VESTNÍK EÚ EMISNÝ NÁKLAD A DÁTUM EMISIE
1. LUXEMBURSKO

25. narodeniny veľkovojvodu Guillauma - nástupcu trónu

(2006 /C 20/10)

EQ: 1.049.500 ks
UNC: 1.000.000
BU c.card: 15.000
KMS BU 5,88: 15.000
KMS BU 3x3,88 BeNeLux+2€ LUX: 15.000
KMS PP 5,88: 2.000
PP box 6x2€: 2.500 (re-issue 23.10.2008 - mintmark Pessac-FRA)

11.1.2006

2. NEMECKO

Spolková krajina Šlezvicko-Holštajnsko (Holstentor v Lübecku)
Séria mincí: spolkové krajiny (1/16)

(2006/C 33 /04)

EQ: 30.0000.000 ks
A: 6.000.000
D: 6.300.000
F: 7.200.000
G: 4.200.000
J: 6.300.000

3.2.2006

3. TALIANSKO

XX. zimné olympijské hry – Turín 2006

(2006/ C 33/05)

 

EQ: 40.000.000 ks
UNC: 40.000.000

10.2.2006

4. BELGICKO

Atómium

(2006/C 5 3/03)


EQ: 5.023.000 ks
UNC: 5.000.000
BU c.card: 20.000
PP in etui: 3.000

10.4.2006

5. FÍNSKO

100. výročie všeobecného a rovnoprávneho hlasovacieho práva

(2006/C 248/ 02)

EQ: 2.500.000 ks
UNC: 2.460.600
KMS BU 5,88: 25.000
KMS PP 5,88: 3.300
BU set 7x2€: 9.600
BU set 16x2€: 1.500

4.10.2006

6. SAN MARÍNO

500. výročie úmrtia Krištofa Kolumbusa (*1451, †20.5.1506)

(2006/C 248/ 03)

EQ: 120.000 ks
BU folder: 120.000

17.10.2006

7. VATIKÁN

500. výročie Švajčiarskej pápežskej gardy

(2006/C 26 0/06)

 

EQ: 100.000 ks
BU folder: 85.000
Num-Fil. BU: 15.000

9.11.2006

Pozn.: prehľad mincí je priebežne aktualizovaný podľa dostupných informácií.

Použité skratky: EQ=Emission Quantity (celkový náklad); UNC=Uncirculated (mince v bankových rolkách/sáčkoch); KMS=oficiálna zberateľská sada (Kursmünzensatz); BU=Brilliant Uncirculated; PP=Proof (Polierte Platte).


AKCIA na mesiac jún 2024!

Pri objednávke mincí v mesiaci jún 2024 môžete získať mincu Estónsko 2024-NEV 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!