Prehľad pamätných 2€ mincí - rok 2024

 EMIS. POR.

KRAJINA EÚ

ZOBRAZENIE MINCE

MOTÍV MINCE A VESTNÍK EÚ

EMISNÝ NÁKLAD A DÁTUM EMISIE

1.

FRANCÚZSKO

"Hercules"
Séria mincí: Letné olympijské hry v Paríži 2024 (4/5)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 260.000 ks
BU c.card: 5x50.000
PP box: 10.000

BU c.card: 20.2.2024 ?
PP box: 9.1.2024

2. BELGICKO

Predsedníctvo v Rade EÚ

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 130.000
BU c.card FRA: 62.500
BU c.card HOL: 62.500
PP etua: 5.000

15.1.2024

3. LUXEMBURSKO

175. výročie úmrtia veľkovojvodu Guillauma II. (*6.12.1792, †17.3.1849)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC relief: 120.000
BU c.card mintmark: 5.000
KMS BU 5,88 mint: ?
KMS PP 7,88: ?
PP box (2024-..): ?

UNC rolls: 29.1.2024

4. LUXEMBURSKO
(2. minca)

100. výročie emisie frankových mincí "Feierstëppler"

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC relief: 120.000
BU c.card mintmark: 5.000
KMS BU 5,88 mint: ?
KMS PP 7,88: ?
PP box (2024-..): ?

UNC rolls: 29.1.2024

5. NEMECKO

Meklenbursko-Predné Pomoransko - Národný park "Königsstuhl"
Séria mincí: Spolkové krajiny II. (2/16)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 30.000.000 ks
A: 6.000.000
D: 6.300.000
F: 7.200.000
G: 4.200.000
J: 6.300.000

30.1.2024

6. ŠPANIELSKO

Katedrála "Alcázar a Archivo de Indias" v Seville
Séria mincí: Pamiatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO (15.)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.500.00 ks
UNC: ?
PP c.card: ?
KMS BU 7,88: 2.000
KMS PP 5,88: ?

12.3.2024

7. ŠPANIELSKO
(2. minca)

200 rokov Národnej polície

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.500.000 ks
UNC: ?
PP c.card: ?
KMS BU 7,88: 2.000
KMS PP 5,88: ?

12.3.2024

8. TALIANSKO

250. výročie založenia Finančnej polície (Guardia di Finanza)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 3.000.000 ks
UNC rolls I.: 250.000
UNC rolls II.: 2.719.000
BU c.card: 12.000
PP etua: 15.000
KMS PP 7,88: 4.000

UNC rolls I.: 12.3.2024
UNC rolls II.: ? / 2024

9. FÍNSKO

Voľby a demokracia

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: 400.000
PP pap.box: ?
KMS BU 5,88: 2.000
KMS PP 7,88: 1.000

15.3.2024

10. NEMECKO
(2. minca)

175. výročie konštitúcie kostola sv. Pavla v Mníchove

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 30.000.000 ks
A: 6.000.000
D: 6.300.000
F: 7.200.000
G: 4.200.000
J: 6.300.000

21.3.2024

11. TALIANSKO
(2. minca)
Držiteľka Nobelovej ceny - neurologička  Rita Levi-Montalcini
(*22.4.1909, †30.12.2012)

Držiteľka Nobelovej ceny - neurologička  Rita Levi-Montalcini (1986)
(*22.4.1909, †30.12.2012)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 3.000.000 ks
UNC rolls I.: 250.000
UNC rolls II.: 2.726.556
BU c.card: 9.722
PP etua: 9.722
KMS PP 7,88: 4.000

UNC rolls I.: 22.4.2024
UNC rolls II.: ? / 2024

12. PORTUGALSKO

50. výročie revolúcie z 25. apríla (1974)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 515.000 ks
UNC: 500.000
BU c.card: 7.500
PP c.card: 7.500

25.4.2024

13. BELGICKO
(2. minca)

Boj proti rakovine

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 130.000 ks
BU c.card FRA: 62.500
BU c.card HOL: 62.500
PP etua: 5.000

05 / 2024

14. SLOVENSKO

Medzinárodný maratónsky beh v Košiciach - 100. výročie založenia

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 990.000
BU c.card: 5.000
PP etua: 5.000
KMS BU: ?

09 / 2024

15. SLOVINSKO

250. výročie Národnej a Univerzitnej knižnice

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 990.250
KMS BU 8,88: 6.000
KMS PP 8,88: 750
PP caps: 3.000

10 / 2024

16. ESTÓNSKO

Estónsky národný kvet - nevädza

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 988.000
BU c.card: 12.000

? / 2024

17. FÍNSKO
(2. minca)

Gesellius, Lindgren, Saarinen - fínska architektúra

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: 400.000
PP pap.box: ?
KMS BU 5,88: 2.000
KMS PP 7,88: 1.000

? / 2024

18. FRANCÚZSKO
(2. minca)

"Olympijská pochodeň"
Séria mincí: Letné olympijské hry v Paríži 2024 (5/5)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 510.000 ks
BU c.card: 5x100.000
PP box: 10.000

? / 2024

19. GRÉCKO

150 rokov od narodenia gr. spisovateľky Penelope Delta
(*24.4.1874, †2.5.1941)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 750.000 ks
UNC: 740.500
BU c.card: 3x2.000
PP etua: 3.500

BU, PP: ? / 2024
UNC: ? / 2024

20. GRÉCKO
(2. minca)

50. výročie obnovenia demokracie v Grécku

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 750.000 ks
UNC: 740.500
BU c.card: 3x2.000
PP etua: 3.500

BU, PP: ? / 2024
UNC: ? / 2024

21. CHORVÁTSKO

Mesto Varaždin

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ?
BU c.card: ?
PP etua: ?

? / 2024

22. LITVA

Tradícia slamených záhrad

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ?
BU c.card: ?

? / 2024

23. MALTA

Maltská včela medonosná

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 80.000 ks
BU folder: 80.000
KMS BU 5,88: ?

BU c.card: ? / 2024
KMS BU: ? / 2024

24. MALTA
(2. minca)

"Ċittadella Gozo"
Séria mincí: Opevnené mestá Malty (1.)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 90.000 ks
BU folder: 80.000
KMS BU 5,88: 10.000

BU c.card: ? / 2024
KMS BU: ? / 2024

25. MONAKO

500. výročie Monackého kniežatstva

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
PP etua: ?
PP etua (darček pre obyvateľov Monaka): ?

? / 2024

26. PORTUGALSKO
(2. minca)

Portugalský tím zúčastňujúci sa olympijských hier - Paríž 2024

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 520.000 ks
UNC: 500.000
BU c.card: 10.000
PP c.card (colored): 10.000

? / 2024

27. SAN MARÍNO

530. výročie úmrtia tal. renesančného maliara Domenica Ghirlandaia
(*2.6.1448, †11.1.1494)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 59.000 ks
BU folder: 56.000
KMS PP 7,88: 3.000

? / 2024

28. SAN MARÍNO
(2. minca)

50. výročie Deklarácie občianskych práv a základných princípov práva San Marína

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 59.000 ks
BU folder: 56.000
KMS PP 7,88: 3.000

? / 2024

29. VATIKÁN

150. výročie narodenia tal. vynálezcu Guglielma Marconiho
(*25.4.1874, †20.7.1937)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU folder: ?
Num-Fil. BU: ?
PP etua: ?

? / 2024

30. VATIKÁN
(2. minca)

750. výročie úmrtia tal. kňaza, svätca a filozofa Tomáša Akvinského
(*1225, †7.3.1274)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU folder: ?
Num-Fil. BU: ?
PP etua: ?

? / 2024

Pozn.: prehľad mincí je priebežne aktualizovaný podľa dostupných informácií.

Použité skratky: EQ=Emission Quantity (celkový náklad); UNC=Uncirculated (mince v bankových rolkách/sáčkoch); KMS=oficiálna zberateľská sada (Kursmünzensatz); BU=Brilliant Uncirculated; PP=Proof (Polierte Platte).


AKCIA na mesiac február 2024!

Pri objednávke mincí v mesiaci február 2024 môžete získať mincu Andorra 2023 2€ UNC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!