Prehľad pamätných 2€ mincí - rok 2024

 EMIS. POR.

KRAJINA EÚ

ZOBRAZENIE MINCE

MOTÍV MINCE A VESTNÍK EÚ

EMISNÝ NÁKLAD A DÁTUM EMISIE

1.

FRANCÚZSKO

"Hercules"
Séria mincí: Letné olympijské hry v Paríži 2024 (4/5)

(C/2024/2468)

EQ: 510.000 ks
BU c.card: 5x100.000
PP box: 10.000
PP box 4x2€: ?

BU c.card: 20.2.2024
PP box: 9.1.2024

2. BELGICKO

Predsedníctvo v Rade EÚ

(C/2024/2356)

EQ: 130.000 ks
BU c.card FRA: 62.500
BU c.card HOL: 62.500
PP etua: 5.000

15.1.2024

3. LUXEMBURSKO

175. výročie úmrtia veľkovojvodu Guillauma II. (*6.12.1792, †17.3.1849)

(C/2024/2466)

EQ: ? ks
UNC (R/FR): 120.000
BU c.card (R/NL): 5.000
KMS BU 5,88 (F/NL): 2.500
KMS PP 7,88 (R/MK): 1.000
PP box (2024-..): ?

UNC rolls: 29.1.2024

4. LUXEMBURSKO
(2. minca)

100. výročie emisie frankových mincí "Feierstëppler"

(C/2024/2467)

EQ: ? ks
UNC (R/FR): 120.000
BU c.card (R/NL): 5.000
KMS BU 5,88 (F/NL): 2.500
KMS PP 7,88 (R/MK): 1.000
PP box (2024-..): ?

UNC rolls: 29.1.2024

5. NEMECKO

Meklenbursko-Predné Pomoransko - Národný park "Königsstuhl"
Séria mincí: Spolkové krajiny II. (2/16)

(C/2024/2355)

EQ: 30.000.000 ks
A: 6.000.000
D: 6.300.000
F: 7.200.000
G: 4.200.000
J: 6.300.000

30.1.2024

6. ŠPANIELSKO

Katedrála "Alcázar a Archivo de Indias" v Seville
Séria mincí: Pamiatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO (#15)

(C/2024/2354)

EQ: 1.500.00 ks
UNC: ?
Num-Fil. BU: ?
PP folder: ?
KMS BU 7,88: 2.000
KMS PP 5,88: ?

12.3.2024

7. ŠPANIELSKO
(2. minca)

200 rokov Národnej polície

(C/2024/2352)

EQ: 1.500.00 ks
UNC: ?
Num-Fil. BU: ?
PP folder: ?
KMS BU 7,88: 2.000
KMS PP 5,88: ?

12.3.2024

8. TALIANSKO

250. výročie založenia Finančnej polície (Guardia di Finanza)

(C/2024/2473)

EQ: 3.000.000 ks
UNC rolls I.: 250.000
UNC rolls II.: 2.719.000
BU c.card: 12.000
PP etua: 15.000
KMS PP 7,88: 4.000

UNC rolls ,BU cc, PP: 12.3.2024
KMS PP: 18.11.2024

9. FÍNSKO

Voľby a demokracia

(C/2024/3945)

EQ: 400.000 ks
UNC: 392.200
PP pap.box: 4.800
KMS BU 5,88: 2.000
KMS PP 7,88: 1.000

15.3.2024

10. NEMECKO
(2. minca)
    

175. výročie Frankfurtskej ústavy (Ústava z kostola sv. Pavla)

(C/2024/2353)

EQ: 30.000.000 ks
A: 6.000.000
D: 6.300.000
F: 7.200.000
G: 4.200.000
J: 6.300.000

21.3.2024

11. PORTUGALSKO

50. výročie Karafiátovej revolúcie (25.4.1974)

(C/2024/3962)

EQ: 515.000 ks
UNC: 500.000
BU c.card: 7.500
PP c.card: 7.500

22.4.2024

12. TALIANSKO
(2. minca)
Držiteľka Nobelovej ceny - neurologička  Rita Levi-Montalcini
(*22.4.1909, †30.12.2012)

Rita Levi-Montalcini - držiteľka Nobelovej ceny za neurológiu (1986)
(*22.4.1909, †30.12.2012)

(C/2024/2464)

EQ: 3.000.000 ks
UNC rolls I.: 250.000
UNC rolls II.: 2.726.556
BU c.card: 9.722
PP etua: 9.722
KMS PP 7,88: 4.000

UNC rolls I.: 22.4.2024
UNC rolls II.: ? / 2024

13. SAN MARÍNO

50. výročie Deklarácie občianskych práv a základných princípov práva San Marína

(C/2024/3948)

EQ: 59.000 ks
BU folder: 56.000
KMS PP 7,88: 3.000

23.4.2024

14. BELGICKO
(2. minca)

Boj proti rakovine

(C/2024/3944)

EQ: 130.000 ks
UNC rolls: ?
BU c.card FRA: 62.500
BU c.card HOL: 62.500
PP etua: 5.000

13.5.2024

15. ESTÓNSKO

Estónsky národný kvet - nevädza poľná

(C/2024/3965)

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 988.000
BU c.card: 12.000

21.5.2024

16. FRANCÚZSKO
(2. minca)

"Olympijské a paralympijské hry v Paríži 2024" (Eiffelova veža)
Séria mincí: Letné olympijské hry v Paríži 2024 (5/5)

(C/2024/3959)

EQ: 24.034.000 ks
UNC rolls: 20.000.000
UNC (darček pre deti): 4.000.000
BU c.card: 10.000
PP etua colored: 20.000
PP etua: 4.000

4.6.2024

17. GRÉCKO

150 rokov od narodenia gr. spisovateľky Penelope Delta
(*24.4.1874, †2.5.1941)

(C/2024/3943)

EQ: 750.000 ks
UNC: 740.500
BU c.card: 3x2.000
PP etua: 3.500

BU, PP: 17.6.2024
UNC: 17.6.2024

18. GRÉCKO
(2. minca)

50. výročie obnovenia demokracie v Grécku

(C/2024/3964)

EQ: 750.000 ks
UNC: 740.500
BU c.card: 3x2.000
PP etua: 3.500

BU, PP: ? / 2024
UNC: 17.6.2024

19. MONAKO

500. výročie Monackého kniežatstva

(C/2024/3963)

EQ: 15.000 ks
PP etua: 15.000

17.6.2024

20. CHORVÁTSKO

Staré mesto Varaždin
Séria mincí: Chorvátske mestá (#1)

(C/2024/3950)

EQ: 200.000 ks
UNC: 195.000
BU c.card: ?
PP etua: 5.000

2.7.2024

21. VATIKÁN

750. výročie úmrtia tal. kňaza, svätca a filozofa Tomáša Akvinského
(*1225, †7.3.1274)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU folder: 67.000
Num-Fil. BU: ?
PP etua: 9.900

3.7.2024

22. PORTUGALSKO
(2. minca)

Portugalský tím zúčastňujúci sa olympijských hier - Paríž 2024

(C/2024/3951)

EQ: 520.000 ks
UNC: 500.000
BU c.card: 10.000
PP c.card (colored): 10.000

4.7.2024

23. ANDORRA

100 rokov lyžovania v Andorre

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 60.000 ks
BU c.card: 60.000

1.9.2024

24. ANDORRA
(2. minca)

Majstrovstvá sveta v horskej cyklistike - UCI Andorra (28.8.-1.9.2024)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 60.000 ks
BU c.card: 60.000

1.9.2024

25. SAN MARÍNO
(2. minca)

530. výročie úmrtia tal. renesančného maliara Domenica Ghirlandaia
(*2.6.1448, †11.1.1494)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 59.000 ks
BU folder: 56.000
KMS PP 7,88: 3.000

5.9.2024

26. SLOVENSKO

Medzinárodný maratónsky beh v Košiciach - 100. výročie založenia

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 990.000
BU c.card: 5.000
PP etua: 5.000
KMS BU: ?

09 / 2024

27. SLOVINSKO

250. výročie Národnej a Univerzitnej knižnice

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 990.250
KMS BU 8,88: 6.000
KMS PP 8,88: 750
PP caps: 3.000

10 / 2024

28. FÍNSKO
(2. minca)

Gesellius, Lindgren, Saarinen - fínska architektúra

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: 400.000
PP pap.box: ?
KMS BU 5,88: 2.000
KMS PP 7,88: 1.000

? / 2024

29. LITVA

Tradícia slamených záhrad

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 500.000 ks
UNC: 495.000
BU c.card: 5.000

? / 2024

30. LOTYŠSKO

Puzuris (závesná dekorácia zo slamy)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 413.000 ks
UNC: 400.000
BU c.card: 7.000
KMS BU 5,88: 6.000

? / 2024

31. MALTA

Maltská včela medonosná

(C/2024/3949)

EQ: 80.000 ks
BU folder: 80.000
KMS BU 5,88: ?

BU c.card: ? / 2024
KMS BU: ? / 2024

32. MALTA
(2. minca)

"Ċittadella Gozo"
Séria mincí: Opevnené mestá Malty (#1)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 90.000 ks
BU folder: 80.000
KMS BU 5,88: 10.000

BU c.card: ? / 2024
KMS BU: ? / 2024

33. VATIKÁN
(2. minca)

150. výročie narodenia tal. vynálezcu Guglielma Marconiho
(*25.4.1874, †20.7.1937)

(C/2024/3947)

EQ: ? ks
BU folder: 67.000
Num-Fil. BU: ?
PP etua: 9.900

? / 2024

Pozn.: prehľad mincí je priebežne aktualizovaný podľa dostupných informácií.

Použité skratky: EQ=Emission Quantity (celkový náklad); UNC=Uncirculated (mince v bankových rolkách/sáčkoch); KMS=oficiálna zberateľská sada (Kursmünzensatz); BU=Brilliant Uncirculated; PP=Proof (Polierte Platte).


AKCIA na mesiac jún 2024!

Pri objednávke mincí v mesiaci jún 2024 môžete získať mincu Estónsko 2024-NEV 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!