Štatistika emisie pamätných 2€ mincí za obdobie
2004 - 2021

Tabuľka č. 1 (2004 - 2011)

  2004 2005 2006 2007 2007 RZ 2008 2009 2009 HMÚ 2010 2011
AND x x x x x x x x x x 0
BEL - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 8
CYP x x x x x x - 1 - - 1
EST x x x x x x x x x - 0
FIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
FRA - - - - 1 1 - 1 1 1 5
GRE 1 - - - 1 - - 1 1 1 5
HOL - - - - 1 - - 1 - 1 3
IRS - - - - 1 - - 1 - - 2
LIT x x x x x x x x x x 0
LOT x x x x x x x x x x 0
LUX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
MAL x x x x x - - 1 - 1 2
MON - - - 1 - - - - - 1 2
NEM - - 1 (+4) 1 (+4) 1 (+4) 1 (+4) 1 (+4) 1 (+4) 1 (+4) 1 (+4) 8 (+32)
POR - - - 1 1 1 1 1 1 1 7
RAK - 1 - - 1 - - 1 - - 3
SM 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 8
SVK x x x x x x 1 1 - 1 3
SLO x x x - 1 1 - 1 1 1 5
ŠPA - 1 - - 1 - - 1 1 1 5
TAL 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 9
VAT 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 8
6 8 7 (+4) 7 (+4) 13 (+4) 10 (+4) 9 (+4) 16 (+4) 12 (+4) 16 (+4) 104 (+32) =136

 

Tabuľka č. 2 (2012 - 2019)

  2012 2012 HEM 2013 2014 2015 2015 EV 2016 2017 2018 2019
AND x x x 1 2 - 2 2 2 2 11
BEL 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 15
CYP - 1 - - - 1 - 1 - - 3
EST - 1 - - - 1 1 1 2 2 8
FIN 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 16
FRA 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 17
GRE - 1 2 2 1 1 2 2 2 2 15
HOL - 1 2 1 - 1 - - - - 5
IRS - 1 - - - 1 1 - - 1 4
LIT x x x x 1 1 1 1 2 2 8
LOT x x x 1 2 1 2 2 2 1 11
LUX 2 1 1 2 2 1 1 (+1) 2 (+2) 2 (+4) 2 (+4) 16 (+11)
MAL 1 (+1) 1 1 (+1) 2 (+1) 2 (+2) 1 2 (+3) 2 (+3) 2 (+2) 2 (+3) 16 (+16)
MON 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 7
NEM 1 (+4) 1 (+4) 2 (+8) 1 (+4) 2 (+8) 1 (+4) 1 (+4) 1 (+4) 2 (+8) 2 (+8) 14 (+56)
POR 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 16
RAK - 1 - - - 1 1 - 1 - 4
SM 1 - 1 2 2 - 2 2 2 2 14
SVK - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
SLO - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
ŠPA 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 12
TAL 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 16
VAT 1 - 2 1 1 - 2 2 2 2 13
13 (+5) 17 (+4) 23 (+9) 27 (+5) 28 (+10) 19 (+4) 32 (+8) 32 (+9) 36 (+14) 32 (+15) 259 (+83) =342

 

Tabuľka č. 3 (2020 - 2021)

  2020 2021              
AND 2 2               4
BEL 2 2               4
CYP 1 -               1
EST 2 2               4
FIN 2 2               4
FRA 2 2               4
GRE 2 1               3
HOL - -               -
IRS - -               -
LIT 2 2               4
LOT 1 1               2
LUX 2 (+5) 2 (+10)               4 (+15)
MAL 2 (+3) 2 (+2)               4 (+5)
MON 1 1               2
NEM 2 (+8) 1 (+4)               3 (+12)
POR 2 2               4
RAK - -               -
SM 2 2               4
SVK 1 1               2
SLO 1 1               2
ŠPA 1 1               2
TAL 2 2               4
VAT 2 2               4
34 (+16) 31 (+16)               65 (+32) =97

 

Použité skratky:

" x " - daná krajina v danom roku nebola členom menovej únie EÚ (nemohla vydávať euromince),

" - " - daná krajina v danom roku nevydala žiadnu pamätnú 2€ mincu.

Nemecko je jediná krajina, ktorá má viac, ako jednu mincovňu - konkrétne 5. Značky mincovní v jednotlivých mestách Nemecka sú: A: Berlín, D: Mníchov, F: Štutgart, G: Karlsruhe a J: Hamburg. Každý motív pamätnej 2€ mnce je vydávaný vždy všetkými piatimi mincovňami. Pre sprehľadnenie tohto faktu je v tabuľke uvedené "1 (+4)". Číslo "1" vyjadruje počet motívov vydaných v danom roku (a zároveň jednu z piatich mincí) a číslo "(+4)" vyjadruje matematické doplnenie počtu všetkých variánt (čiže spolu piatich mincovní).

Malta je krajinou, ktorá nemá svoju mincovňu a dáva si raziť mince do iných krajín (Holandsko a Francúzsko). Preto existujú varianty niektorých mincí (prítomné mincové značky), ktoré boli razené v rôznych mincovniach. Pre sprehľadnenie tohto faktu je v takýchto prípadoch uvedený počet existujúcich variánt v zátvorke. Napr.: "1 (+1)".

Poznámka: počet emitovaných 2€ mincí v jednotlivých ročníkoch ovplyvňuje od roku 2012 možnosť vydávať dve pamätné 2€ mince ročne, ktorú využilo ako prvé Luxembursko.


AKCIA na mesiac január 2023!

Pri objednávke mincí v mesiaci január 2023 môžete získať mincu Estónsko 2022 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!