Štatistika emisie pamätných 2€ mincí za obdobie
2004 - 2022

Tabuľka č. 1 (2004 - 2011)

  2004 2005 2006 2007 2007 RZ 2008 2009 2009 HMÚ 2010 2011
AND x x x x x x x x x x 0
BEL - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 8
CYP x x x x x x - 1 - - 1
EST x x x x x x x x x - 0
FIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
FRA - - - - 1 1 - 1 1 1 5
GRE 1 - - - 1 - - 1 1 1 5
HOL - - - - 1 - - 1 - 1 3
IRS - - - - 1 - - 1 - - 2
LIT x x x x x x x x x x 0
LOT x x x x x x x x x x 0
LUX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
MAL x x x x x - - 1 - 1 2
MON - - - 1 - - - - - 1 2
NEM - - 1 (+4) 1 (+4) 1 (+4) 1 (+4) 1 (+4) 1 (+4) 1 (+4) 1 (+4) 8 (+32)
POR - - - 1 1 1 1 1 1 1 7
RAK - 1 - - 1 - - 1 - - 3
SM 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 8
SVK x x x x x x 1 1 - 1 3
SLO x x x - 1 1 - 1 1 1 5
ŠPA - 1 - - 1 - - 1 1 1 5
TAL 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 9
VAT 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 8
6 8 7 (+4) 7 (+4) 13 (+4) 10 (+4) 9 (+4) 16 (+4) 12 (+4) 16 (+4) 104 (+32) =136

 

Tabuľka č. 2 (2012 - 2019)

  2012 2012 HEM 2013 2014 2015 2015 EV 2016 2017 2018 2019
AND x x x 1 2 - 2 2 2 2 11
BEL 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 15
CYP - 1 - - - 1 - 1 - - 3
EST - 1 - - - 1 1 1 2 2 8
FIN 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 16
FRA 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 17
GRE - 1 2 2 1 1 2 2 2 2 15
HOL - 1 2 1 - 1 - - - - 5
IRS - 1 - - - 1 1 - - 1 4
LIT x x x x 1 1 1 1 2 2 8
LOT x x x 1 2 1 2 2 2 1 11
LUX 2 1 1 2 2 1 1 (+1) 2 (+2) 2 (+4) 2 (+4) 16 (+11)
MAL 1 (+1) 1 1 (+1) 2 (+1) 2 (+2) 1 2 (+3) 2 (+3) 2 (+2) 2 (+3) 16 (+16)
MON 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 7
NEM 1 (+4) 1 (+4) 2 (+8) 1 (+4) 2 (+8) 1 (+4) 1 (+4) 1 (+4) 2 (+8) 2 (+8) 14 (+56)
POR 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 16
RAK - 1 - - - 1 1 - 1 - 4
SM 1 - 1 2 2 - 2 2 2 2 14
SVK - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
SLO - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
ŠPA 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 12
TAL 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 16
VAT 1 - 2 1 1 - 2 2 2 2 13
13 (+5) 17 (+4) 23 (+9) 27 (+5) 28 (+10) 19 (+4) 32 (+8) 32 (+9) 36 (+14) 32 (+15) 259 (+83) =342

 

Tabuľka č. 3 (2020 - 2022)

  2020 2021 2022 2022 ERA          
AND 2 2 2 -           6
BEL 2 2 1 1           6
CYP 1 - - 1           2
EST 2 2 2 1           7
FIN 2 2 2 1           7
FRA 2 2 2 1           7
GRE 2 1 1 1           5
HOL - - - 1           1
IRS - - - 1           1
LIT 2 2 2 1           7
LOT 1 1 1 1           4
LUX 2 (+5) 2 (+10) 2 (+2) 1 (+1)           7 (+18)
MAL 2 (+3) 2 (+2) 2 1           7 (+5)
MON 1 1 1 -           3
NEM 2 (+8) 1 (+4) 1 (+4) 1 (+4)           5 (+20)
POR 2 2 1 1           6
RAK - - - 1           1
SM 2 2 2 -           6
SVK 1 1 1 1           4
SLO 1 1 1 1           4
ŠPA 1 1 2 1           5
TAL 2 2 2 1           7
VAT 2 2 2 -           6
34 (+16) 31 (+16) 30 (+6) 19 (+5)           114 (+43) =157

 

Použité skratky:

" x " - daná krajina v danom roku nebola členom menovej únie EÚ (nemohla vydávať euromince),

" - " - daná krajina v danom roku nevydala žiadnu pamätnú 2€ mincu.

Nemecko je jediná krajina, ktorá má viac, ako jednu mincovňu - konkrétne 5. Značky mincovní v jednotlivých mestách Nemecka sú: A: Berlín, D: Mníchov, F: Štutgart, G: Karlsruhe a J: Hamburg. Každý motív pamätnej 2€ mnce je vydávaný vždy všetkými piatimi mincovňami. Pre sprehľadnenie tohto faktu je v tabuľke uvedené "1 (+4)". Číslo "1" vyjadruje počet motívov vydaných v danom roku (a zároveň jednu z piatich mincí) a číslo "(+4)" vyjadruje matematické doplnenie počtu všetkých variánt (čiže spolu piatich mincovní).

Malta a Luxembursko sú krajiny, ktoré nemajú svoje mincovne a dávajú si raziť mince do iných krajín (Holandsko a Francúzsko). Preto existujú varianty niektorých mincí (prítomné mincové značky), ktoré boli razené v rôznych mincovniach. Pre sprehľadnenie tohto faktu je v takýchto prípadoch uvedený počet existujúcich variánt v zátvorke. Napr.: "1 (+1)".

Poznámka: počet emitovaných 2€ mincí v jednotlivých ročníkoch ovplyvňuje od roku 2012 možnosť vydávať dve pamätné 2€ mince ročne, ktorú využilo ako prvé Luxembursko.


AKCIA na mesiac máj 2023!

Pri objednávke mincí v mesiaci máj 2023 môžete získať mincu Estónsko 2023-LAS 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!