Prečo investovať do euromincí?

     Rôznorodá možnosť zbierky euromincí útokom oslovuje srdcia zberateľov a od samého počiatku ich zavedenia fascinuje mladšiu i staršiu generáciu. Každá novinka je horúčkovito očakávaná. Dopyt miliónov zainteresovaných zberateľov vyháňa zberateľskú hodnotu zriedkavých emisií do nebies. Takto vznikajú vzácne zberateľské kúsky, ktoré sa môžu pri troche snahy nachádzať aj vo Vašich zbierkach. A dopyt neustále narastá, pretože s každou novou eurokrajinou pribúdajú aj noví eurozberatelia.

    Dôvodov, pre ktoré je vhodné investovať do mincí je viac, ako napr.: hobby, zábava, radosť, napätie, znalosti dejín jednotlivých EÚ krajín a pod. Sú však dva hlavné dôvody: hobby a investovanie. U každého zberateľa je pomer týchto dvoch dôvodov rozličný a môže sa v priebehu zbierania mincí meniť.   

   EUromince predstavujú najjednoduchší spôsob, ako sa začať venovať numizmatike.

   
    Vo svete eura čakajú na každého zberateľa mnohé rarity s vynikajúcimi šancami na nárast ich hodnoty. Zatiaľ historicky najvyšší nárast zberateľskej hodnoty v dejinách eura zaznamenala pamätná 2€ minca z roku 2007 vydaná mikroštátom Monako pri príležitosti 25. výročia úmrtia princeznej Grace Kelly (pozri obr.). Pri extrémne nízkom emisnom náklade 20.001 ks a vysokom dopyte, ktorý spôsobili zberateľsky najatraktívnejšie pamätné dvojeurové mince sa jej cena vyšplhala z pôvodných 110€ na aktuálnych 1300€ za kus! Na uvedenom grafe môžete sledovať dynamický vývoj ceny za obdobie od 12/2007 do 03/2010.

    Zberateľská hodnota mincí

    Zberateľská hodnota odkazuje na zberateľskú cenu mince a jej potenciál hodnoty. Zberateľskú hodnotu ovplyvňujú faktory, akými sú emisný náklad a dopyt. Malá emisia ukrýva v sebe veľký potenciál hodnoty, ktorý narastajúcim dopytom stúpa. Najvyššiu hodnotu dosahujú euromince s nízkou emisiou a veľkým dopytom. Veľmi dobrým príkladom sú mince mikroštátov San Maríno, Monako a Vatikán.

    Zachovalosť mincí

    Zachovalosť je základným kritériom určenia hodnoty mince (popri vzácnosti, počte vydaní a situácii na trhu). Vo všeobecnosti platí, že čím je zachovalejšia, tým má vyššiu zberateľskú hodnotu. Vo vzťahu ku stupňu zachovalosti sa vytvoril medzinárodne uznávaný systém stupňov kvality. Pri eurominciach sa najčastejšie používajú tieto stupne zachovalosti:

PROOF=minca z leštených razidiel. (taktiež označovaná ako PP=Polierte Platte). Jedná sa o najvyššiu kvalitu mince, ktorá je razená pre zberateľské a reprezentatívne účely na špeciálne upravených razidlách. Hladká plocha (pozadie) má zrkadlový lesk a vystúpená časť (reliéf) je matná. Takto vzniknutý kontrast dodáva minci vysokú atraktivitu. Tú navyšuje i fakt, že na razbu sa používajú najvzácnejšie kovy, ako striebro, zlato či platina.Táto minca musí byť uložená v ochrannej kapsli, aby sa nepoškodila dotykom. To by spôsobilo odtlačok a znehodnotenie mince. Minca musí mať taktiež svoj certifikát a býva uložená v etue.

UNC=uncirculated, príp. BU=brilliant uncirculated. (taktiež označované ako ST=Stempelglanz). Jedná sa o mince, ktoré neprešli obehom. Pochádzajú z originálnych bankových balení, ako napr. banková rolka, štartovací balíček, prípadne oficiálna zberateľská sada (KMS). Na takýchto minciach sa napriek tomu, že neprešli obehom môžu vyskytovať drobné škrabance či ryhy, ktoré sú spôosobené strojovou manipuláciou, prípadne vzájomnými odermi bezprostredne po výrobe, či preprave. U mincí v kvalite BU sa predpokladá šetrnejšie zaobchádzanie v čase medzi razbou a osadením do originálneho zberateľského balenia.

Pri minciach, ktoré prešli obehom sa používa niekoľko stupňov kvality, ako napr.: 1/1, 2/2 alebo 3/3. Vyššie číslo znamená nižší stupeň zachovalosti. Určovanie bližšieho stupňa zachovalosti u euromincí, ktoré prešli obehom sa nepoužíva. Veľmi opotrebené, prípadne poškodené euromince sťahujú národné banky jednotlivých EÚ krajín z obehu a zamieňajú za nové.

    Zberateľské zaujímavosti - chyborazby

    Medzi mincami, ktoré kolujú v obehu sa ale môžu vyskytovať aj chyborazby. Sú to mince u ktorých vznikla pri razbe chyba, čím sa takáto minca odlišuje od pôvodne plánovanej podoby. Zväčša sa jedná o posunutý, či otočený znak, prípadne použitý nesprávny materiál pri razbe. Takéto mince sú zberateľsky veľmi zaujímavé a predstavujú cenné obohatenie Vašej zbierky. Podrobnejšie sa im budem venovať v budúcnosti na inom mieste tejto webstránky.
Pozrite si preto pozorne mince, ktoré Vám prechádzajú rukami pri platení, lebo sa môžu medzi nimi vyskytovať ozaj zaujímavé a vzácne kúsky!

     Milí priatelia numizmatiky, vitajte vo svete euromincí a na ceste vytvoriť si vlastnú neopakovateľnú zbierku s vysokou hodnotou, pri ktorej určite zažijete nejeden nazabudnuteľný zážitok. Prajem Vám na tejto vzrušujúcej ceste veľa zábavy, napätia a šťastia na vzácne zberateľské kúsky.

     Mgr. Zoltán Molnár


AKCIA na mesiac jún 2024!

Pri objednávke mincí v mesiaci jún 2024 môžete získať mincu Estónsko 2024-NEV 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!