AKCIA na mesiac marec 2019!

Pri objednávke mincí v mesiaci marec 2019 môžete získať mincu Taliansko 2018-MZ iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!