Vzhľad euromincí

    Každá obehová a pamätná eurominca má spoločnú európsku stranu (reverz = zadná strana mince), ktorej stvárnenie je jednotné pre všetky eurokrajiny a národnú stranu (averz = predná strana mince), ktorá charakterizuje jednotlivé krajiny eurozóny. Vďaka takémuto vzhľadu dokáže každá jedna minca pripomenúť svojmu majiteľovi, že je naďalej súčasťou samostatného národa, ale súčasne aj členom väčšieho európskeho spoločenstva. Charakteristickým znakom spoločných európskych strán mincí je 12 hviezd symbolizujúcich Európu (číslo 12 je tradičným symbolom dokonalosti, celku a jednoty).

EUromince, ktoré sú v obehu, majú 8 nominálnych hodnôt a môžme ich rozdeliť do troch skupín:

1. 1 cent, 2 centy, 5 centov - zobrazujú glóbus s Európou;
2. 10 centov, 20 centov, 50 centov - zobrazujú Európsku úniu (mince do roku 2007) a geografický obraz Európy (mince po roku 2007);
3. 1 euro a 2 eurá - zobrazujú Európsku úniu (mince do roku 2007) a geografický obraz Európy (mince po roku 2007).

    Mince každej z týchto troch skupín sa líšia legovaním (legovanie = pridávanie iného kovu do základného kovu na zlepšenie jeho vlastností), farbou kovu, váhou, priemerom, hrúbkou, formou a okrajom. Autorom návrhu európskej strany euromincí je belgický dizajnér Luc Luycx (iniciály LL). Vzhľadom na rozšírenie EÚ o nové členské štáty v roku 2004 sa v roku 2007 začali raziť mince v nominálnej hodnote od 10 centov po 2 eurá s novou rozšírenou mapkou EÚ (bez Turecka; Cyprus je asi o 100km posunutý na západ). V prípade mincí z Talianska (vrátane San Marína a Vatikánu), Rakúska a Portugalska je tento novší motív na minciach vydávaných až od roku 2008. Bližšie technické údaje sú uvedené v tabuľke.

    Rozmanitosť eurokrajín sa odzrkadľuje na národných stranách euromincí. Ich návrh si realizovala každá krajina samostatne. Predpísaných je iba 12 hviezd EÚ. Tu nájdeme celý rad rôznych symbolov a skratiek, ktoré poukazujú na krajinu, mincovňu, nominálnu hodnotu, umelca, rytca alebo riaditeľa mincovne (resp. mincmajstra). Táto rozmanitosť je jedným z hlavných dôvodov, prečo je zbierka euromincí taká atraktívna pre mnohých zberateľov.

 Vzhľad spoločnej strany euromincí

Nominálna hodnota Vzhľad do roku 2007 Vzhľad od roku 2007 Technické parametre
2 eurá

Materiál: vonkajšia časť Cu-Ni, vnútorná časť Ni-Cu, Ni, Ni-Cu
Váha: 8,50g
Priemer: 25,75mm
Hrúbka: 2,20mm
Farba: strieborná, zlatá
Hrana: jemne vrúbkovaná, rôzne nápisy

1 euro Materiál: vonkajšia časť Ni-mosadz, vnútorná časť Cu-Ni, Ni, Cu-Ni
Váha: 7,50g
Priemer: 23,25mm
Hrúbka: 2,33mm
Farba: zlatá, strieborná
Hrana: prerušované jemné vrúbkovanie
50 centov Materiál: severské zlato (legovanie z CU, Al, Zn a Sn)
Váha: 7,80g
Priemer: 24,25mm
Hrúbka: 2,38mm
Farba: zlatá
Hrana: tvarovaná s hrubým vrúbkovaním
20 centov Materiál: severské zlato (legovanie z CU, Al, Zn a Sn)
Váha: 5,74g
Priemer: 22,25mm
Hrúbka: 2,14mm
Farba: zlatá
Hrana: hladká so 7 preliačeninami (tzv. španielsky kvet)
10 centov Materiál: severské zlato (legovanie z CU, Al, Zn a Sn)
Váha: 4,10g
Priemer: 19,75mm
Hrúbka: 1,93mm
Farba: zlatá
Hrana: tvarovaná s hrubým vrúbkovaním
5 centov bez zmeny Materiál: oceľ pokovovaná meďou
Váha: 3,92g
Priemer: 21,25mm
Hrúbka: 1,67mm
Farba: medená
Hrana: hladká
2 centy bez zmeny Materiál: oceľ pokovovaná meďou
Váha: 3,06g
Priemer: 18,75mm
Hrúbka: 1,67mm
Farba: medená
Hrana: hladká s ryhou po obvode
1 cent bez zmeny Materiál: oceľ pokovovaná meďou
Váha: 2,30g
Priemer: 16,25mm
Hrúbka: 1,67mm
Farba: medená
Hrana: hladká

 

Zdroj: www.ecb.int, vestník EÚ L 264/38.


AKCIA na mesiac máj 2023!

Pri objednávke mincí v mesiaci máj 2023 môžete získať mincu Estónsko 2023-LAS 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!