Emisný plán pamätných a zberateľských
euromincí pre Slovensko
2009-2021

Rok 2009
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1. Hospodárska a menová únia – 10. výročie 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
2.500.000 ks 07.01.2009
2. Aurel Stodola – 150. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 10.100 ks
PP: 13.300 ks
27.04.2009
3. Ochrana prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra 20 €
Ag 925/1000
BU: 9.900 ks
PP: 12.600 ks
16.06.2009
4. 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu - 20. výročie 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 10.11.2009

 

Rok 2010
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1. Svetové dedičstvo UNESCO
Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka
10 €
Ag 900/1000
BU: 9.900 ks
PP: 17.325 ks
15.03.2010
2. Martin Kukučín - 150. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 7.500 ks
PP: 9.300 ks
03.05.2010
3. Ochrana prírody a krajiny - Národný park Poloniny 20 €
Ag 925/1000
BU: 8.150 ks
PP: 10.350 ks
29.09.2010
4. Svetové dedičstvo UNESCO
Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka
100 €
Au 900/1000
PP: 6.640 ks 01.12.2010

 

Rok 2011
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1. Vyšehradská skupina - 20. výročie vzniku 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 10.01.2011
2. Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín 10 €
Ag 900/1000
BU: 7.300 ks
PP: 8.950 ks
16.03.2011
3. Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatia 10 €
Ag 900/1000
BU: 9.500 ks
PP: 9.100 ks
17.05.2011
4. Ján Cikker - 100. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 7.900 ks
PP: 8.900 ks
20.07.2011
5. Pamiatková rezervácia Trnava 20 €
Ag 925/1000
BU: 8.150 ks
PP: 9.950 ks
27.09.2011
6. Nitrianske knieža Pribina - 1150. výročia úmrtia 100 €
Au 900/1000
PP: 6.800 ks 07.12.2011

 

Rok 2012
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1. Hotovostná eurová mena - 10. výročie zavedenia 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 02.01.2012
2. Pamiatková rezervácia Trenčín 20 €
Ag 925/1000
BU: 5.900 ks
PP: 7.500 ks
19.03.2012
3. Majster Pavol z Levoče 10 €
Ag 900/1000
BU: 7.400 ks
PP: 11.870 ks
24.05.2012
4. Chatam Sofer - 250. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 5.800 ks
PP: 7.900 ks
18.06.2012
5. Anton Bernolák - 250. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 5.200 ks
PP: 6.950 ks
18.09.2012
6. Bratislavské korunovácie - 300. výročie korunovácie Karola III. 100 €
Au 900/1000
PP: 5.200 ks 10.12.2012

 

Kompletný prehľad slovenských pamätných a zberateľských mincí za obdobie 2009 - 2012.

Rok 2013
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1. Národná banka Slovenska - 20. výročie vzniku 10 €
Ag 900/1000
BU: 4.100 ks
PP: 9.150 ks
11.01.2013
2. Pamiatková rezervácia Košice,
Košice - Európske hlavné mesto kultúry
20 €
Ag 925/1000
BU: 3.350 ks
PP: 6.350 ks
25.02.2013
3. Jozef Karol Hell - 300. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.100 ks
PP: 5.750 ks
24.05.2013
4. Príchod misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu - 1150. výročie 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 05.07.2013
5. Matica slovenská - 150. výročie založenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.150 ks
PP: 5.950 ks
02.08.2013
6. Bratislavské korunovácie - 450. výročie korunovácie Maximiliána 100 €
Au 900/1000
PP: 4.300 ks 18.11.2013

 

Rok 2014
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1. Jozef Murgaš - 150. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.400 ks
PP: 6.300 ks
20.01.2014
2. Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie - 10. výročie 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 01.04.2014
3.  Chránené nálezisko opálov - Dubnícke bane 20 €
Ag 925/1000
BU: 2.750 ks
PP: 5.300 ks
18.06.2014
4. Veľkomoravské knieža Rastislav 100 €
Au 900/1000
PP: 4.000 ks 03.11.2014
  Edmund Pascha - 300. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
--- ZRUŠENÁ!

 

Rok 2015
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1. Svetové dedičstvo UNESCO
Karpatské bukové pralesy
10 €
Ag 900/1000
BU: 3.300 ks
PP: 6.200 ks
23.03.2015
2.  30. výročie vlajky Európskej únie  2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 24.09.2015
3. Ľudovít Štúr - 200. výročie naro denia 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 23.10.2015
4. Ľudovít Štúr - 200. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.100 ks
PP: 6.100 ks
23.10.2015
5. Svetové dedičstvo UNESCO
Karpatské bukové pralesy
100 €
Au 900/1000
PP: 4.100 ks 03.12.2015

 

Rok 2016
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1. Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.200 ks
PP: 5.600 ks
19.01.2016
2. Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 07.03.2016
3. Pamiatková rezervácia Banská Bystrica 20 €
Ag 925/1000
BU: 2.900 ks
PP: 5.400 ks
30.03.2016
4. Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie 100 €
Au 900/1000
PP: 4.300 ks 17.05.2016
5. Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.600 ks
PP: 5.600 ks
14.06.2016
6. Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.100 ks
PP: 5.400 ks
21.10.2016
7. Ján Jessenius – 450. výročia narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.050 ks
PP: 5.450 ks
15.11.2016

 

Rok 2017
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1. Academia Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 04.01.2017
2. Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.100 ks
PP: 5.700 ks
13.02.2017
3. Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba 20 €
Ag 925/1000
BU: 3.400 ks
PP: 6.200 ks
15.05.2017
4. Božena Slančíková-Timrava – 150. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.100 ks
PP: 5.400 ks
20.09.2017
5. Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu 100 €
Au 900/1000
PP: 4.250 ks 15.11.2017

 

Rok 2018
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1. Vznik Slovenskej republiky – 25. výročie 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 03.01.2018
2. Vznik Slovenskej republiky – 25. výročie 25 €
Ag 999/1000
BU: 3.200 ks
PP: 6.900 ks
03.01.2018
3. Uznanie slovanského liturgického jazyka – 1150. výročie 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.900 ks
PP: 5.900 ks
28.02.2018
4. Adam František Kollár – 300. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.550 ks
PP: 4.950 ks
13.03.2018
5. Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.750 ks
PP: 5.650 ks
22.05.2018
6. Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.550 ks
PP: 5.050 ks
10.07.2018
7. Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.850 ks
PP: 6.650 ks
09.08.2018
8. Vznik Československej republiky – 100. výročie 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.250 ks
PP: 7.550 ks
23.10.2018
9. Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II. 10 0 €
Au 900/1000
PP: 4.250 ks 19.11.2018

 

Rok 2019
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1. Zavedenie eura v Slovenskej republike - 10. výročie 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.300 ks
PP: 7.300 ks
08.01.2019
2. Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 25.04.2019
3. Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.650 ks
PP: 10.000 ks
25.04.2019
4.  Univerzita Komenského v Bratislave – 100. výročie vzniku  10 €
Ag 900/1000
BU: 3.100 ks
PP: 7.300 ks
27.06.2019
5. Michal Bosák – 150. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.000 ks
PP: 6.150 ks
10.10.2019
6. Vymenovanie Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa – 200. výročie 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.000 ks
PP: 6.660 ks
05.11.2019
7. Veľkomoravské knieža Moj mír I. 100 €
Au 900/1000
PP: 4.100 ks 18.11.2019

 

Rok 2020
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1.  Slovenské národné divadlo – 100. výročie  založenia  10 €
Ag 900/1000
BU: 3.100 ks
PP: 8.200 ks
28.02.2020
2. Andrej Sládkovič – 200. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.800 ks
PP: 6.350 ks
30.03.2020
3. Maximilián Hell – 300. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.800 ks
PP: 6.500 ks
27.05.2020
4. Chránená krajinná oblasť Poľana 20 €
Ag 925/1000
BU: 3.000 ks
PP: 6.750 ks
17.09.2020
5. Štefan Banič – 150. výročie naro denia 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.750 ks
PP: 6.450 ks
13.10.2020
6. Vstup SR do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) - 20. výročie 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 11.11.2020
7. Nitrianske knieža Svätopluk II. 100 €
Au 900/1000
PP: 3.950 ks 26.11.2020

 

Rok 2021
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1. Janko Matúška - 200. výročie narodeni a 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.800 ks
PP: 6.250 ks
19.01.2021
2. Vznik Speváckeho zboru slovenských učiteľov - 100. výročie 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.800 ks
PP: 6.500 ks
12.03.2021
3. Uvedenie do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici
- 100. výročie
10 €
Ag 900/1000
BU: 2.600 ks
PP: 6.200 ks
21.04.2021
4. 100. výročie objavenia Demänovskej jaskyne slobody  Objavenie Demänovskej jaskyne slobody - 100. výročie 20 €
Ag 925/1000
BU: 2.700 ks
PP: 6.450 ks
15.06.2021
5. Zdolanie prvej osemtisícovej hory (Nanga Parbat) slovenskými horolezcami - 50. výročie 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.600 ks
PP: 6.500 ks
08.07.2021
6. Fauna a flóra na Slovensku - včela medonosná 5 €
mosadz MS63
45.000 ks
(možnosť dorazby)
22.07.2021
7. Fauna a flóra na Slovensku - vlk dravý 5 €
mosadz MS63
35.000 ks
(možnosť dorazby)
14.09.2021
8. Nehmotné kultúrne dedičstvo SR - FUJARA, hudobný nástroj a jeho hudba 100 €
Au 900/1000
PP: 3.900 ks 18.10.2021
9. Alexander Dubček - 100. výročie narodenia 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 26.11.2021
10. Alexander Dubček - 100. výročie narode nia 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.900 ks
PP: 11.100 ks
26.11.2021

 

Rok 2022
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1. Janko Kráľ - 200. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.600 ks
PP: 6.150 ks
15.03.2022
2. Ľudmila Podjavorinská - 150. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.600 ks
PP: 6.100 ks
21.04.2022
3. Fauna a flóra na Slovensku – kamzík vrchovský tatranský 5 €
mosadz MS63
45.000 ks
(možnosť dorazby)
01.06.2022
4. Chránená krajinná oblasť Kysuce 20 €
Ag 925/1000
BU: 2.700 ks
PP: 6.300 ks
22.06.2022
5. Erasmus program - 35. výročie 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 01.07.2022
6. Bratislavské korunovácie - 450. výročie korunovácie Rudolfa 100 €
Au 900/1000
PP: 4.200 ks 20.07.2022
7. Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto - 650. výr očie 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.700 ks
PP: 6.450 ks
08.08.2022
8. Fauna a flóra na Slovensku – rys ostrovid 5 €
mosadz MS63
40.000 ks
(možnosť dorazby)
23.08.2022
9. Začiatok osídľovania Kovačice Slovákmi - 220. výročie 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.700 ks
PP: 6.750 ks
20.09.2022
10. Zostrojenie prvého parného stroja na odčerpanie vôd z baní v kontinentálnej Európe – 300. výročie 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 05.10.2022

 

Rok 2023
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1. Krista Bendová - 100. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.800 ks
PP: 6.300 ks
27.01.2023
2. Prvá transfúzia krvi na Slovensku - 100. výročie 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 02.03.2023
3. Viktor Kubal - 100. výr očie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 2.900 ks
PP: 6.600 ks
20.03.2023
4. Prvá parná lokomotíva medzi Bratislavou a Trnavou – 150. výročie 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.200 ks
PP: 6.950 ks
19.04.2023
5. Začiatok pravidelného vysielania československého rozhlasu – 100. výročie 10 €
Ag 900/1000
BU: 3.100 ks
PP: 7.200 ks
17.05.2023
6. Fauna a flóra na Slovensku – medveď hnedý 5 €
mosadz MS63
40.000 ks
(možnosť dorazby)
26.06.2023
7. Chránená krajinná oblasť Vihorlat 20 €
Ag 925/1000
BU: 3.200 ks
PP: 6.900 ks
05.09.2023
8. Fauna a flóra na Slovensku – bocian čierny 5 €
mosadz MS63
40.000 ks
(možnosť dorazby)
20.09.2023
9. Začiatok pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň - Bratislava - 200. výročie 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
1.000.000 ks 11.10.2023
10. Vznik Samovej ríše - 1400. výročie 100 €
Au 900/1000
PP: 5.000 ks 14.11.2023

 

Rok 2024
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1.
Ján Chryzostom Korec - 100. výročie narodenia
10 €
Ag 900/1000
BU: 4.050 ks
PP: 9.350 ks
22.01.2024
2. Jozef Króner - 100. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: 4.500 ks
PP: 10.500 ks
18.03.2024
3. Podanie Správy o nacistických vyhladzovacích táboroch Auschwitz a Birkenau Alfrédom Wetzlerom a Rudolfom Vrbom - 80. výročie 10 €
Ag 900/1000
BU: ? ks
PP: ? ks
apríl '24
4. Jozef Dekrét - Matejovie - 250. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: ? ks
PP: ? ks
máj '24
5. Fráter Cyprián z Červeného Kláštora - 300. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: ? ks
PP: ? ks
jún '24
6. Fauna a flóra na Slovensku – zubor hrivnatý 5 €
mosadz MS63
? ks júl '24
7. SNP - 80. výročie 10 €
Ag 900/1000
BU: ? ks
PP: ? ks
august '24
8. Medzinárodný maratónsky beh v Košiciach - 100. výročie založenia 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
? ks september '24
9. Fauna a flóra na Slovensku – hlucháň hôrny 5 €
mosadz MS63
? ks október '24
10. Janko Jesenský - 150. výročie narodenia 10 €
Ag 900/1000
BU: ? ks
PP: ? ks
november '24
11. Nehmotné kultúrne dedičstvo SR - MODROTLAČ 100 €
Au 900/1000
PP: ? ks december '24

 

Rok 2025
P.č. Motív pamätnej/zberateľskej mince Nominál / Kov Emisný náklad Dátum emisie
1. Prvý medzinárodný športový turnaj na území SR - Majstrovstvá Európy v hokeji - 100. výročie 2 €
Cu-Ni/Cu-Zn-Ni
? ks január '25
2. Prvý medzinárodný športový turnaj na území SR - Majstrovstvá Európy v hokeji - 100. výročie 10 €
Ag 900/1000
BU: ? ks
PP: ? ks
január '25
3. Benediktínske opátstvo v Hronskom Beňadiku – 950. výročie založenia 10 €
Ag 900/1000
BU: ? ks
PP: ? ks
marec '25
4. Fauna a flóra na Slovensku – orol kráľovský 5 €
mosadz MS63
? ks máj '25
5. Pamiatková rezervácia Kežmarok 20 €
Ag 925/1000
BU: ? ks
PP: ? ks
jún '25
6. Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy 20 €
Ag 925/1000
BU: ? ks
PP: ? ks
september '25
7. Fauna a flóra na Slovensku – hlavátka podunajská 5 €
mosadz MS63
? ks september '25
8. Zavedenie zlatej mince - dukátu v Uhorsku - 700. výročie 100 €
Au 900/1000
PP: ? ks november '24

 

Zdroj: www.nbs.sk


AKCIA na mesiac máj 2024!

Pri objednávke mincí v mesiaci máj 2024 môžete získať mincu Portugalsko 2024-APR 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!