Prehľad pamätných 2€ mincí - rok 2010

 EMISNÉ POR. KRAJINA EÚ ZOBRAZENIE MINCE MOTÍV MINCE A VESTNÍK EÚ EMISNÝ NÁKLAD A DÁTUM EMISIE
1. NEMECKO
  

Spolková krajina Brémy (brémska radnica a socha Rolanda)
Séria mincí: spolkové krajiny (5/16)

(2010/C 12/05)

 

EQ: 30.925.600 ks
A: 6.194.720
D: 6.482.720
F: 7.382.720
G: 4.382.720
J: 6.482.720

29.1.2010

2. LUXEMBURSKO

Erb veľkovojvodu Henriho

(2009/C 311/06)

EQ: 529.500 ks
UNC: 500.000
BU c.card: 7.500
KMS BU 5,88: 7.500
KMS BU 3x3,88 BeNeLux: 10.000
KMS PP 5,88: 1.500
PP box 6x2€: 3.000

2.2.2010

3. ŠPANIELSKO

Historické centrum Kordóby
Séria mincí: Pamiatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO (#1)

(2010/C 47/07)

EQ: 4.000.000 ks
UNC: 3.915.000
Num-Fil. BU: 5.000
PP folder: 10.000 
KMS BU 5,88 (4x): 67.000
KMS PP 5,88: 3.000

3.3.2010

4. SLOVINSKO

200 rokov botanickej záhrady v Ľubľane

(2009/C 311 /05)

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 910.000
BU c.card: 5.000
KMS BU 8,88: 70.000
KMS PP 8,88: 5.000
PP in caps: 10.000

10.5.2010

5. FRANCÚZSKO

70. výročie výzvy generála de Gaulla z 18.6.1940 vo vysielaní rádia BBC z Londýna

(2010/C 137 /10)

EQ: 20.032.000 ks
UNC: 20.000.000
BU c.card: 20.000
KMS BU 3,88: 1.500
PP in etui: 10.000
PP in folder: 500

18.6.2010

6. BELGICKO

Belgické predsedníctvo Rady Európskej únie (07-12/2010)

(2010  /C 137/12)

EQ: 5.012.000 ks
UNC: 5.000.000
BU c.card: 6.000
PP in etui: 6.000

1.7.2010

7. PORTUGALSKO

100. výročie vzniku Portugalskej republiky (5.10.1910)

(2010/C 13 7/11)

EQ: 1.035.000 ks
UNC: 1.000.000
BU c.card: 20.000
PP c.card: 15.000

7.9.2010

8. SAN MARÍNO
  

500. výročie úmrtia talianskeho renesančného maliara Sandra Botticelliho (*1445, †17.5.1510)

(2010/C 21 2/02)

EQ: 130.000 ks
BU folder: 130.000

7.9.2010

9. FÍNSKO

150. výročie menového dekrétu udeľujúceho Fínsku právo vydávať bankovky a mince (1860)

(2010/C 25 6/04)

EQ: 1.600.000 ks
UNC: 1.558.500
PP in etui: 23.000
KMS BU 5,88: 15.000
KMS PP 5,88: 2.000
BU set 16x2€: 1.500

1.10.2010

10. VATIKÁN

Rok kňazov

(2010/C 212/0 3)

EQ: 111.000 ks
BU folder: 100.000
Num-Fil. BU: 11.000

12.10.2010

11. GRÉCKO

2500. výročie bitky pri Maratóne

(2010/C 270 /04)

EQ: 2.500.000 ks
UNC: 2.492.500
KMS BU 3,88: 7.500

15.10.2010

12. TALIANSKO

200. výročie narodenia Camilla Bensa - grófa z Cavouru (*10.8.1810, †6.6.1861)

(20 10/C 62/02)

EQ: 4.000.000 ks
UNC: 3.941.000
BU c.card: 16.000
KMS BU 5,88: 21.000
KMS BU 10,88: 17.000
KMS PP 10,88: 5.000

8.12.2010

Pozn.: prehľad mincí je priebežne aktualizovaný podľa dostupných informácií.

Použité skratky: EQ=Emission Quantity (celkový náklad); UNC=Uncirculated (mince v bankových rolkách/sáčkoch); KMS=oficiálna zberateľská sada (Kursmünzensatz); BU=Brilliant Uncirculated; PP=Proof (Polierte Platte).


AKCIA na mesiac jún 2024!

Pri objednávke mincí v mesiaci jún 2024 môžete získať mincu Estónsko 2024-NEV 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!