Prehľad pamätných 2€ mincí - rok 2023

 EMIS. POR.

KRAJINA EÚ

ZOBRAZENIE MINCE

MOTÍV MINCE A VESTNÍK EÚ

EMISNÝ NÁKLAD A DÁTUM EMISIE

1.

FRANCÚZSKO

"Sower"
Séria mincí: Letné olympijské hry v Paríži 2024 (3/5)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 260.000 ks
BU c.card: 5x50.000
PP in box: 10.000

10.1.2023

2. NEMECKO

Hamburg - koncertná budova Elbphilharmonie (Labská filharmónia nazývaná aj "Elphi")
Séria mincí: spolkové krajiny II. (1/16)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 30.000.000 ks
A: 6.000.000
D: 6.300.000
F: 7.200.000
G: 4.200.000
J: 6.300.000

24.1.2023

3.

FÍNSKO

Prvý fínsky zákon o ochrane prírody

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 400.000 ks
UNC: ?
PP in pap.box: ?
KMS BU 5,88:?
KMS PP 7,88: ?

21.3.2023

4. NEMECKO
(2. minca)
  

1275 rokov od narodenia kráľa Karola Veľkého
(*2.4.748, †28.1.814)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 30.000.000 ks
A: 6.000.000
D: 6.300.000
F: 7.200.000
G: 4.200.000
J: 6.300.000

30.3.2023

5. SLOVENSKO

Prvá transfúzia krvi na Slovensku - 100. výročie (1923)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ?
BU c.card: ?
PP in etui: ?
KMS BU: ?

03/2023

6.

FRANCÚZSKO
(2. minca)

Svetový pohár rugby vo Francúzsku
(8.9. - 21.10.23)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ?
BU c.card: ?
PP in etui: ?

27.6.2023

7. SLOVENSKO
(2. minca)

Začiatok pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň - Bratislava - 200. výročie

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ?
BU c.card: ?
PP in etui: ?
KMS BU: ?

10/2023

8.

ESTÓNSKO

 

Estónske národné zviera - lastovička

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 988.000
BU c.card: 12.000

?/2023

9.

FÍNSKO
(2. minca)

Sociálne a zdravotné služby

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ?
PP in pap.box: ?
KMS BU 5,88:?
KMS PP 7,88: ?

?/2023

10. GRÉCKO

100 rokov od narodenia gréckej sopranistky Marie Callas
(*2.12.1923, 16.9.1977)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 750.000 ks
UNC: 741.000
BU c.card: 6.000
PP in etui: 3.000

?/2023

11. GRÉCKO
(2. minca)

150 rokov od narodenia gréckeho matematika Constantina Carathéodoryho
(*13.9.1873, 2.2.1950)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 750.000 ks
UNC: 745.500
BU c.card: 1.500 ?
PP in etui: 1.500 ?

?/2023

12.

LITVA

"Kartu su Ukraina"

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 500.000 ks
UNC: 450.000
BU c.card: 50.000

?/2023

13.

LOTYŠSKO

"Slava Ukrainai"

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 415.000 ks
UNC: 400.000
BU c.card: 15.000

?/2023

14.

LUXEMBURSKO

175. výročie Poslaneckej snemovne a prvej ústavy

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC relief: ?
BU c.card: ?
KMS BU 5,88: ?
KMS PP 7,88:?
PP box: ?

UNC rolls: ?/2023

15.

LUXEMBURSKO
(2. minca)

25. výročie prijatia veľkovojvodu Henriho za člena Medzinárodného olympijského výboru

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC relief: ?
BU c.card: ?
KMS BU 5,88: ?
KMS PP 7,88:?
PP box: ?

UNC rolls: ?/2023

16.

MONAKO

100. výročie narodenia kniežaťa Rainiera III.
(*31.5.1923, 6.4.2005)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
PP in etui: ?

?/2023

17.

PORTUGALSKO

Mier medzi národmi

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.015.000 ks
UNC: 1.000.000
BU c.card: 7.500
PP c.card: 7.500

?/2023

18.

PORTUGALSKO
(2. minca)

XVI. Svetové dni mládeže - Lisabon
(1. - 6.8.2023)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.015.000 ks
UNC: 1.000.000
BU c.card: 7.500
PP c.card: 7.500

?/2023

19.

SAN MARÍNO

500. výročie úmrtia talianskeho renesančného maliara Pietra Perugina
(*1445/48, †02/03.1523)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU folder: ?
KMS PP 7,88: ?

?/2023

20.

SAN MARÍNO
(2. minca)

500. výročie smrti talianskeho renesančného maliara Lucu Signorelliho
(*1441/1445, †16.10.1523)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU folder: ?
KMS PP 7,88: ?

?/2023

21. SLOVINSKO

150. výročie narodenia slovinského matematika Josipa Plemelja
(*11.12.1873, †22.5.1967)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ?
KMS BU 8,88: ?
KMS PP 8,88: ?
PP in caps: ?

?/2023

22: ŠPANIELSKO

Pamiatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco – Staré Mesto Cáceres

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ?
PP c.card: ?
KMS BU 5,88: ?
KMS PP 5,88: ?

?/2023

23. TALIANSKO

150. výročie úmrtia talianskeho spisovateľa  Alessandra Manzoniho
(*8.6.1860, 22.5.1873)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 3.000.000 ks
UNC rolls I.: 250.000
UNC rolls II.: 2.717.500
BU c.card: 20.000
PP in etui: 10.000
KMS PP 7,88: 2.500

UNC rolls I.: ?/2023
UNC rolls II.: ?/2023

24.

TALIANSKO
(2. minca)

100 rokov talianskeho letectva 

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 3.000.000 ks
UNC rolls I.: 250.000
UNC rolls II.: 2.717.500
BU c.card: 20.000
PP in etui: 10.000
KMS PP 7,88: 2.500

UNC rolls I.: ?/2023
UNC rolls II.: ?/2023

25.

VATIKÁN

150. výročie úmrtia talianskeho spisovateľa  Alessandra Manzoniho
(*8.6.1860, 22.5.1873)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU folder: ?
numis-listy: ?
PP in etui: ?

?/2023

26.

VATIKÁN
(2. minca)

500. výročie úmrtia talianskeho renesančného maliara Pietra Perugina
(*1445/48, †02/03.1523)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU folder: ?
numis-listy: ?
PP in etui: ?

?/2023

Pozn.: prehľad mincí je priebežne aktualizovaný podľa dostupných informácií.

Použité skratky: EQ=Emission Quantity (celkový náklad); UNC=Uncirculated (mince v bankových rolkách/sáčkoch); KMS=oficiálna zberateľská sada (Kursmünzensatz); BU=Brilliant Uncirculated; PP=Proof (Polierte Platte).


AKCIA na mesiac január 2023!

Pri objednávke mincí v mesiaci január 2023 môžete získať mincu Estónsko 2022 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!