Prehľad pamätných 2€ mincí - rok 2005

EMI. POR. KRAJINA EÚ ZOBRAZENIE MINCE MOTÍV MINCE A VESTNÍK EÚ EMISNÝ NÁKLAD A DÁTUM EMISIE
1. LUXEMBURSKO

50. výročie narodenia veľkovojvodu Henriho (*16.4.1955), 5. výročie jeho nástupu na trón (7.10.2000) a 100. výročie úmrtia veľkovojvodu Adolfa (*24.7.1817, †17.11.1905)

(2005/C 11/03)

EQ: 2.774.000 ks
UNC: 2.720.000
BU c.card: 10.000
KMS BU 5,88: 20.000
KMS BU 3x3,88 BeNeLux: 20.000
KMS PP 5,88: 1.500
PP box 6x2€ [2004-08] (FRA): 2.500

15.1.2005 (FIN)
PP box 6x2€: 23.10.2008 (FRA re-issue)

2. RAKÚSKO

50. výročie podpísania rakúskej štátnej zmluvy

(2005/C 61/07)

 

EQ: 7.000.000 ks
UNC: 6.880.000
KMS BU 3,88: 100.000
KMS PP 3,88: 20.000

11.5.2005

3. BELGICKO

Belgicko-Luxemburská hospodárska únia

(2005/C 61/08)


EQ: 6.023.000 ks
UNC: 6.000.000
BU c.card: 20.000
PP etua: 3.000

20.5.2005

4. ŠPANIELSKO

400 rokov od prvého vydania románu „Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha“ od Miguela de Cervantesa

(2005/C 131/09)

EQ: 8.000.000 ks
UNC: 7.892.077
BU c.card 2+12: 30.000
Num-Fil. BU: 25.000
KMS BU 5,88: 49.923
KMS PP 5,88: 3.000

30.6.2005

5. SAN MARÍNO
  

Svetový rok fyziky (Galileo Galilei *15.2.1564, †29.12.1642) 

(2005/C 244/03)

EQ: 130.000 ks
BU folder: 130.000

14.10.2005

6. FÍNSKO

60. výročie založenia Organizácie spojených národov a 50. výročie členstva Fínska v OSN

(2005/C 244/04)

EQ: 2.000.000 ks
UNC: 1.946.894
KMS BU 5,88: 40.000
BU folder: 2.006
BU set 7x2€: 9.600
BU set 16x2€: 1.500

25.10.2005
BU set 7x2€: 17.1.2009
BU set 16x2€: 23.11.2015

7. TALIANSKO

1. výročie podpísania Európskej ústavy

(2005/C 283/06)

 

EQ: 18.000.000 ks
UNC: 18.000.000

29.10.2005

8. VATIKÁN

20. svetový deň mládeže v Kolíne nad Rýnom (16.-21.8.2005)

(2005/C 283/07)

 

EQ: 100.000 ks
BU folder: 85.000
Num-Fil. BU: 15.000

6.12.2005

Pozn.: prehľad mincí je priebežne aktualizovaný podľa dostupných informácií.

Použité skratky: EQ=Emission Quantity (celkový náklad); UNC=Uncirculated (mince v bankových rolkách/sáčkoch); KMS=oficiálna zberateľská sada (Kursmünzensatz); BU=Brilliant Uncirculated; PP=Proof (Polierte Platte).


AKCIA na mesiac júl 2024!

Pri objednávke mincí v mesiaci júl 2024 môžete získať mincu Španielsko 2024-POL 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!