Prehľad pamätných 2€ mincí - rok 2019

 EMISNÉ POR. KRAJINA EÚ ZOBRAZENIE MINCE MOTÍV MINCE A VESTNÍK EÚ EMISNÝ NÁKLAD A DÁTUM EMISIE
1. NEMECKO

70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)

(2018/C 466/08)

EQ: 30.000.000 ks
A: 6.000.000 ks
D: 6.300.000 ks
F: 7.200.000 ks
G: 4.200.000 ks
J: 6.300.000 ks

29.1.2019

2. BELGICKO

450. výročie úmrtia holandského maliara Pietra Bruegela staršieho (*asi 1525, †15.9.1569)

(2018/C 466/06)

EQ: 155.000 ks
UNC: 0 ks
BU c.card: 155.000 ks

01 / 2019

3. BELGICKO
(2. minca)

25. výročie Európskeho menového inštitútu (EMI) (obr. Alexandre Lamfalussy)

(2018/C 466/07)

EQ: 155.000 ks
UNC: 0 ks
BU c.card: 155.000 ks

01 / 2019

4. ÍRSKO

100. výročie prvého stretnutia v Dáil Éireann

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.000.000 ks
UNC: ? ks

01 / 2019

5. TALIANSKO

500. výročie úmrtia talianskeho renesančného umelca Leonarda da Vinci (*15.4.1452, †2.5.1519) (obr. "Dáma s hranostajom")

(2018/C 466/10)

EQ: 3.000.000 ks
UNC: ? ks

01 / 2019

6. FRANCÚZSKO

30. výročie pádu berlínskeho múru

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 15.000.000 ks
UNC: 14.980.000 ks
BU c.card: 10.000 ks
PP in etui: 10.000 ks

1.2.2019

7. FRANCÚZSKO
(2. minca)

60. výročie komixu Asterix (29.10.1959)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 15.000.000 ks
UNC: 14.980.000 ks
BU c.card: 10.000 ks
PP in etui: 10.000 ks

1.2.2019

8. ŠPANIELSKO

Pamatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco – staré mesto v Ávile

(2018/C 466/09)

EQ: 1.000.000 ks
UNC: ? ks

1.2.2019

9. SAN MARÍNO

500. výročie úmrtia talianskeho renesančného umelca Leonarda da Vinci (*15.4.1452, †2.5.1519)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU-blister: ? ks

04 / 2019

10.

SLOVENSKO

100. výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika (*21.7.1880, †4.5.1919)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 1.000.000 ks
UNC: ? ks

04 / 2019

11. SAN MARÍNO
(2. minca)

550. výročie úmrtia talianskeho maliara Filippa Lippiho (*asi 1406, †8.10.1469)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
BU-blister: ? ks

09 / 2019
12. ESTÓNSKO

150. výročie Estónskeho festivalu piesní

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ? ks

? / 2019

13. ESTÓNSKO
(2. minca)

100. výročie založenia univerzity v Tarte

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ? ks

? / 2019

14. GRÉCKO

150 rokov od smrti gréckeho básnika Andreasa Kalvosa (*1.4.1792, †3.11.1869)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 750.000 ks
UNC: ? ks

? / 2019

15. GRÉCKO
(2. minca)

100. výročie narodenia gréckeho archeológa Manolisa Andronikosa a (*23.10.1919, †30.3.1992)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 750.000 ks
UNC: ? ks

? / 2019

16. LITVA

10. výročie uznania Sutartinés za nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 500.000 ks
UNC: ? ks

? / 2019

17. LITVA
(2. minca)

Región Samogitia
Séria mincí: historické regióny Litvy (1/5)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ? ks

? / 2019

18. LUXEMBURSKO

100. výročie korunovácie veľkovojvodkyne Charlotty (*23.1.1896, †9.7.1985)

(2018/C 466/11)

EQ: ? ks
UNC: ? ks

? / 2019

19. LUXEMBURSKO
(2. minca)

100 rokov všeobecného volebného práva v Luxembursku (26.10.1919)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ? ks

? / 2019

20. MALTA

Ta’ Ħaġrat (štvrtá minca zo série „Prehistorické miesta Malty")

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ? ks

? / 2019

21. MALTA
(2. minca)

Príroda a životné prostredie (štvrtá minca zo série „Solidarita pre deti")

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ? ks

? / 2019

22. MONAKO

200. výročie úmrtia kniežaťa Honoré IV. (*17.5.1758, †16.2.1819)

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 15.000 ks
PP in etui: 15.000 ks

? / 2019

23. PORTUGALSKO

600 rokov objavenia ostrova Madeira

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 520.000 ks
UNC: 500.000 ks
BU c.card: 10.000 ks
PP c.card: 10.000 ks

? / 2019

24. PORTUGALSKO
(2. minca)

500 rokov oboplávania Zeme expedíciou Magallanes a Elcano

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: 770.000 ks
UNC: 750.000 ks
BU c.card: 10.000 ks
PP c.card: 10.000 ks

? / 2019

25. SLOVINSKO

100. výročie založenia univerzity v Ľubľane

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ? ks

? / 2019

26. TALIANSKO
(2. minca)
 

motív mince zatiaľ nebol publikovaný

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ? ks

? / 2019

27. VATIKÁN

25. výročie reštaurovania Sixtínskej kaplnky

oficiálny vestník zatiaľ nebol publikovaný

EQ: ? ks
UNC: ? ks

? / 2019

Pozn.: prehľad mincí je priebežne aktualizovaný podľa dostupných informácií.

Použité skratky: EQ=Emission Quantity (celkový náklad); UNC=Uncirculated (mince v bankových rolkách/sáčkoch); KMS=oficiálna zberateľská sada (Kursmünzensatz); BU=Brilliant Uncirculated; PP=Proof (Polierte Platte).


AKCIA na mesiac január 2019!

Pri objednávke mincí v mesiaci január 2019 môžete získať mincu Slovinsko 2018 iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!