Prehľad pamätných 2€ mincí - rok 2008

 EMISNÉ POR. KRAJINA EÚ ZOBRAZENIE MINCE MOTÍV MINCE A VESTNÍK EÚ EMISNÝ NÁKLAD A DÁTUM EMISIE
1. LUXEMBURSKO

Veľkovojvoda Henri a oficiálne sídlo „Château de Berg“

(2008/C  21/09)

EQ: 1.042.000 ks
UNC: 1.000.000
BU c.card: 15.000
KMS BU 5,88: 10.000
KMS BU 3x3,88 BeNeLux: 12.500
KMS PP 5,88: 2.000
PP box 6x2€: 2.500 (re-issue 23.10.2008 - mintmark Pessac-FRA)

26.1.2008

2. NEMECKO

Spolková krajina Hamburg (kostol svätého Michala - Hildesheim v Hamburgu)
Séria mincí: spolkové krajiny (3/16)

(2008/C 13 /02)

EQ: 31.275.000 ks
A: 1.255.000
D: 9.155.000
F: 9.855.000
G: 4.455.000
J: 6.555.000

1.2.2008

3. SAN MARÍNO

Európsky rok medzikultúrneho dialógu

(2008/C 8 9/05)

EQ: 130.000 ks
BU folder: 130.000

20.5.2008

4. BELGICKO

60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv

(2008/C 125/05)

EQ: 5.018.000 ks
UNC: 5.000.000
BU c.card: 12.000
PP in etui: 6.000

22.5.2008

5. SLOVINSKO

500. výročie narodenia Primoža Trubara (*9.6.1508, †28.6.1586)

(2008/C 12 5/06)

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 950.000
BU c.card: 10.000
PP in caps: 40.000

26.5.2008

6. FRANCÚZSKO

Francúzske predsedníctvo Rady Európskej únie (07-12/2008)

(2008/C 16 5/03)

EQ: 20.094.000 ks
UNC: 20.064.000
BU c.card: 20.000
PP in etui: 10.000

28.6.2008

7. PORTUGALSKO

60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv

(2008/C 1 65/04)

EQ: 1.016.261 ks
UNC bags: 1.000.000
BU c.card: 8.039
PP c.card: 8.222

18.9.2008

8. FÍNSKO

60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv

(2008/C 246/06)

EQ: 1.500.000 ks
UNC: 1.446.400
PP in etui: 20.000
KMS BU 5,88: 20.000
KMS PP 5,88: 2.500
BU set 7x2€: 9.600
BU set 16x2€: 1.500

2.10.2008

9. VATIKÁN

Rok svätého Pavla - 2000. výročie jeho narodenia

(2008/C 228    /06)

EQ: 106.084 ks
BU folder: 85.000
Num-Fil. BU: 15.000
UNC: 6.084

16.11.2008

10. TALIANSKO

60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv

(2008/C  89/04)

EQ: 2.500.000 ks
UNC: 2.500.000

10.12.2008

Pozn.: prehľad mincí je priebežne aktualizovaný podľa dostupných informácií.

Použité skratky: EQ=Emission Quantity (celkový náklad); UNC=Uncirculated (mince v bankových rolkách/sáčkoch); KMS=oficiálna zberateľská sada (Kursmünzensatz); BU=Brilliant Uncirculated; PP=Proof (Polierte Platte).


AKCIA na mesiac máj 2024!

Pri objednávke mincí v mesiaci máj 2024 môžete získať mincu Portugalsko 2024-APR 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!