MALTA

podrobný prehľad emisie pamätných 2€ mincí

rok vzhľad mince motív mince emisný náklad mince mintmark
2009 10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

 2008/C 315/04
UNC (rolky): 700.000 ks (5.1.2009)

SPOLU: 700.000 ks

2011 Prvé voľby zastupiteľov v roku 1849
(séria mincí "Ústavné dejiny" 1/5)

2011/C 299/08
UNC (rolky): 375.000 ks (28.11.2011)
KMS BU (5,88): 50.000 ks (19.10.2011)
PROOF (etua): 5.000 ks (28.11.2011)

SPOLU: 430.000 ks
---
2012 Väčšinové zastúpenie v roku 1887
(séria mincí "Ústavné dejiny" 2/5)

2012/C 375/06
UNC (rolky): 350.000 ks (15.10.2012)
PROOF (etua): 5.000 ks (15.10.2012)

SPOLU: 355.000 ks
---
KMS BU (5,88): 50.000 ks (20.8.2012)

SPOLU: 50.000 ks
10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

2012/C 17/05
UNC (rolky): 500.000 ks (30.3.2012)

SPOLU: 500.000 ks
---
2013

Samosprávna Ústava z roku 1921
(séria mincí "Ústavné dejiny" 3/5)

2013/C 379/09

UNC (rolky): 500.000 ks (28.10.2013)
PROOF (etua): 7.500 ks (28.10.2013)

SPOLU: 507.500 ks
---
KMS BU (5,88): 35.000 ks (24.6.2013)

SPOLU: 35.000 ks
2014 Nezávislosť Malty z roku 1964
(séria mincí "Ústavné dejiny" 4/5)

2014/C 383/05
UNC (rolky): 400.000 ks (29.10.2014)
PROOF (etua): 7.500 ks (29.10.2014)

SPOLU: 407.500 ks
---
KMS BU (5,88): 25.000 ks (3.6.2014)

SPOLU: 25.000 ks

200 rokov maltského policajného zboru

2014/C 225/06

UNC (rolky): 300.000 ks (16.7.2014)

SPOLU: 300.000 ks
---
2015 Vyhlásenie Maltskej republiky v roku 1974
(séria mincí "Ústavné dejiny" 5/5)

2015/C 150/03
UNC (rolky): 400.000 ks (5.10.2015)
PROOF (etua): 5.000 ks (5.10.2015)

SPOLU: 405.000 ks
---
KMS BU (5,88): 30.000 ks (23.6.2015)

SPOLU: 30.000 ks
100 rokov prvéhu letu z Malty

2015/C 143/07
UNC (rolky): 300.000 ks (22.5.2015)

SPOLU: 300.000 ks
---
Coincard: 25.000 ks (22.5.2015)

SPOLU: 25.000 ks
30. výročie vzniku vlajky Európskej únie

2015/C 356/06
UNC (rolky): 300.000 ks (18.12.2015)

SPOLU: 300.000 ks
2016 Chrámy Ġgantija (prvá minca zo série „Prehistorické miesta Malty")

2016/C 281/10
UNC (rolky): 350.000 ks (22.9.2016)

SPOLU: 350.000 ks
---
Coincard: 30.000 ks  (22.9.2016)

SPOLU: 30.000 ks
KMS BU (5,88): 30.000 ks * (22.8.2016)

SPOLU: 30.000 ks

*
časť nákladu KMS BU s mincou "F" a časť bez; presný pomer nezverejnený!
Láska (prvá minca zo série „Solidarita pre deti")

2016/C 396/03
UNC (rolky): 350.000 ks (5.12.2016)

SPOLU: 350.000 ks
---
Coincard: 30.000 ks  (5.12.2016)

SPOLU: 30.000 ks
2017 Chrámy Ħaġar Qim (druhá minca zo série „Prehistorické miesta Malty")

2017/C 111/10
UNC (rolky): 350.000 ks (27.6.2017)

SPOLU: 350.000 ks
---
Coincard: 30.000 ks  (27.6.2017)

SPOLU: 30.000 ks
KMS BU (5,88): 25.000 ks (31.5.2017)

SPOLU: 25.000 ks
Mier (druhá minca zo série „Solidarita pre deti")

2017/C 386/03
UNC (rolky): 350.000 ks (13.11.2017)

SPOLU: 350.000 ks
---
Coincard: 30.000 ks  (13.11.2017)

SPOLU: 30.000 ks
2018 Chrámy Mnajdra (tretia minca zo série „Prehistorické miesta Malty")

2018/C 174/08
UNC (rolky): 300.000 ks (20.7.2018)
Coincard: 20.000 ks  (20.7.2018)

SPOLU: 320.000 ks
---
KMS BU (5,88): 15.000 ks (21.6.2018)

SPOLU: 15.000 ks
Kultúrne dedičstvo (tretia minca zo série „Solidarita pre deti")

2018/C 401/07
UNC (rolky): 300.000 ks (7.11.2018)

SPOLU: 300.000 ks
---
Coincard: 20.000 ks  (7.11.2018)

SPOLU: 20.000 ks
2019 Ta’ Ħaġrat (štvrtá minca zo série „Prehistorické miesta Malty")

2019/C 352/15
UNC (rolky): 300.000 ks (22.7.2019)

SPOLU: 300.000 ks
---
Coincard: 20.000 ks  (22.7.2019)

SPOLU: 20.000 ks
KMS BU (5,88): 15.000 ks (13.5.2019)

SPOLU: 15.000 ks
Príroda a životné prostredie (štvrtá minca zo série „Solidarita pre deti")

2019/C 352/16
UNC (rolky): 300.000 ks (21.10.2019)

SPOLU: 300.000 ks
---
Coincard: 20.000 ks  (21.10.2019)

SPOLU: 20.000 ks
2020

Skorba (piata minca zo série „Prehistorické miesta Malty")

2020/C 166/02
UNC (rolky): 140.000 ks (27.7.2020)

SPOLU: 140.000 ks
---
Coincard: 20.000 ks  (27.7.2020)

SPOLU: 20.000 ks
KMS BU (5,88): 10.000 ks (27.7.2020)

SPOLU: 10.000 ks

Hry (piata minca zo série „Solidarita pre deti")

2020/C 380/04
UNC (rolky): 200.000 ks (14.12.2020)

SPOLU: 200.000 ks
---
Coincard: 20.000 ks  (14.12.2020)

SPOLU: 20.000 ks
2021

Hrdinovia pandémie

(2021/C 475/04)

UNC (rolky): 10.250 ks (2.8.2021) ???
BU blister: 60.000 ks (2.8.2021)
BU (etua): 2.250 ks (2.8.2021)

SPOLU: 72.500 ks

Tarxien (šiesta minca zo série „Prehistorické miesta Malty")

(2021/C 473/08)

UNC (rolky): 150.000 ks (26.10.2021)

SPOLU: 150.000 ks
---
Coincard: 20.000 ks  (26.10.2021)

SPOLU: 20.000 ks

KMS BU (5,88): 11.000 ks (26.10.2021)

SPOLU: 11.000 ks


Vysvetlivky mincových značiek ("mintmark"):

Koninklijke Nederlandse Munt
(Royal Dutch Mint, Utrecht)
"Mercury's Wand" (merkúrová palička)

Maarten Brouwer
riaditeľ mincovne (mincmajster, HOL) od roku 2008
"Sailboat" (plachetnica)

Monnaie de Paris
(Paris Mint, Paris)
"Cornucopia" (roh hojnosti)

Yves Sampo
riaditeľ mincovne (mincmajster, FRA) od roku 2011
"Pentagon" (päťuholník)

Monnaie de Paris
(Paris Mint, Paris)
"Letter F" (písmeno F; mince pre Maltu)

Joaquin Jimenez
generálny rytec mincovne (Monnaie de Paris, FRA) od roku 2020
štylizovaný znak rytca (JJ)


AKCIA na mesiac jún 2024!

Pri objednávke mincí v mesiaci jún 2024 môžete získať mincu Estónsko 2024-NEV 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!