Prehľad pamätných 2€ mincí - rok 2012
Hotovostná eurová mena (HEM)

EMI. POR. KRAJINA EÚ ZOBRAZENIE MINCE MOTÍV MINCE A VESTNÍK EÚ EMISNÝ NÁKLAD A DÁTUM EMISIE
1. ESTÓNSKO

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 2.000.000 ks
UNC: 2.000.000

2.1.2012

2. GRÉCKO
  

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 1.002.500 ks
UNC: 995.000
BU c.card: 5.000
KMS PP 5,88: 2.500

2.1.2012

3. NEMECKO

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 30.673.000 ks
A: 6.145.000
D: 6.432.000
F: 7.332.000
G: 4.332.000
J: 6.432.000

2.1.2012

4. RAKÚSKO

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 11.060.000 ks
UNC: 11.000.000
KMS BU 3,88 (2x): 50.000
KMS PP 3,88: 10.000

2.1.2012

5. SLOVENSKO

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 986.000
BU c.card: 7.000
Num-Fil. BU: 1.000
KMS BU 5,88: 6.000

2.1.2012

6. ŠPANIELSKO

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 4.000.000 ks
UNC: 3.961.090
BU c.card 2+30: 10.000
KMS BU 5,88 (4x): 26.610
KMS PP 5,88: 2.300

2.1.2012

7. ÍRSKO
  

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 1.354.867 ks
UNC bags: 1.349.867
KMS PP 5,88: 5.000

3.1.2012

8. SLOVINSKO

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 971.000
PP caps: 10.000
PP c.card: 2.000
KMS BU 8,88: 15.000
KMS PP 8,88: 2.000

3.1.2012

9. FRANCÚZSKO
  

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 10.020.000 ks
UNC: 10.000.000
BU c.card: 10.000
PP etua: 10.000

7.1.2012

10. FÍNSKO
  

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 1.500.000 ks
UNC: 1.463.500
PP pap. box: 23.000
KMS BU 5,88 (2x2€CC): 10.000
KMS PP 7,88: 2.000
BU set 16x2€: 1.500

12.1.2012

11. BELGICKO
  

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 5.023.000 ks
UNC: 5.000.000
BU folder: 6.000
PP etua: 7.000
KMS BU BeNeLux 3x3,88: 10.000

30.1.2012

12. LUXEMBURSKO

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 532.500 ks
UNC: 500.000
BU c.card: 10.000
KMS BU 7,88: 7.500
KMS BU BeNeLux 3x3,88: 10.000
KMS PP 7,88: 2.000
PP box 6x2€: 3.000

3.2.2012

13. CYPRUS

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 975.000
BU caps: 5.000
PP etua: 8.000
KMS BU 5,88: 12.000

13.2.2012

14. HOLANDSKO
  

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 3.500.000 ks
UNC: 3.442.500
BU c.card: 15.000
PP etua: 2.500
KMS BU 5,88: 25.000
KMS BU BeNeLux 3x3,88: 10.000
KMS PP 5,88: 5.000

13.2.2012

15. PORTUGALSKO
  

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 519.116 ks
UNC: 500.000
BU c.card: 9.891
PP folder: 9.225

24.2.2012

16. TALIANSKO

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 15.000.000 ks
UNC: 14.971.010
KMS BU 5,88: 11.000
KMS BU 10,88: 14.000
KMS PP 10,88: 3.990

20.3.2012

17. MALTA

10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM)

(2012/C 17/05)

EQ: 500.000 ks
UNC: 500.000

30.3.2012

  všetky krajiny EÚ ∑ = ? ks

Pozn.: prehľad mincí je priebežne aktualizovaný podľa dostupných informácií.

Použité skratky: EQ=Emission Quantity (celkový náklad); UNC=Uncirculated (mince v bankových rolkách/sáčkoch); KMS=oficiálna zberateľská sada (Kursmünzensatz); BU=Brilliant Uncirculated; PP=Proof (Polierte Platte).


AKCIA na mesiac júl 2024!

Pri objednávke mincí v mesiaci júl 2024 môžete získať mincu Španielsko 2024-POL 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!