Prehľad pamätných 2€ mincí - rok 2009
Hospodárska a menová únia (HMÚ)

EMI. POR. KRAJINA EÚ ZOBRAZENIE MINCE MOTÍV MINCE A VESTNÍK EÚ EMISNÝ NÁKLAD A DÁTUM EMISIE
1. BELGICKO
  

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 3 15/04)

EQ: 5.012.000 ks
UNC: 5.000.000
BU c.card: 6.000 
PP etua: 6.000

1.1.2009

2. FÍNSKO
  

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 315/04)

EQ: 1.400.000 ks
UNC: 1.341.400
PP pap. box small: 20.000
KMS BU 5,88 (2x2€CC): 20.000
KMS PP 5,88 (2x2€CC): 2.500
Num-Fil. PP: 5.000
BU set 7x2€: 9.600
BU set 16x2€: 1.500

1.1.2009
BU set 7x2€: 17.1.2009
BU set 16x2€: 23.11.2015

3. FRANCÚZSKO
  

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 315/04)

EQ: 10.090.000 ks
UNC: 10.060.000
BU c.card: 20.000
PP etua: 10.000

1.1.2009

4. GRÉCKO
  

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 315/04)

EQ: 4.000.000 ks
UNC: 3.992.500
KMS BU 3,88: 7.500

1.1.2009

5. HOLANDSKO
  

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 315/04)

EQ: 5.309.500 ks
UNC: 5.296.000
BU c.card: 4.000
PP etua: 1.500
PP caps: 500
KMS PP 5,88: 7.500

1.1.2009

6. ÍRSKO
  

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 315/04)

EQ: 3.812.908 ks
UNC bags: 3.805.908
PP caps: 2.000
KMS PP 5,88: 5.000

1.1.2009

7. LUXEMBURSKO

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 315/04)

EQ: 825.000 ks
UNC: 800.000
BU c.card: 10.000
KMS BU 7,88: 10.000
KMS PP 7,88: 2.000
PP box 6x2€ [2009-12] (HOL): 3.000

1.1.2009 (HOL)
PP box 6x2€: 20.9.2012

8. RAKÚSKO

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 315/04)

EQ: 4.999.000 ks
UNC: 4.910.000
KMS BU 3,88: 74.000
KMS PP 3,88: 15.000

2.1.2009

9. CYPRUS

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 315/04)

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 965.000
BU etua: 7.000
BU caps: 13.000
KMS BU 5,88: 15.000

5.1.2009

10. MALTA

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 315/04)

EQ: 700.000 ks
UNC: 700.000

5.1.2009

11. NEMECKO

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 315/04)

EQ: 30.650.000 ks
A: 6.130.000
D: 6.430.000
F: 7.330.000
G: 4.330.000
J: 6.430.000

5.1.2009

12. PORTUGALSKO
  

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 315/04)

EQ: 1.262.222 ks
UNC bags: 1.250.000
BU c.card: 5.842
PP c.card: 6.380

5.1.2009

13. SLOVINSKO

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 315/04)

EQ: 1.000.000 ks
UNC: 1.000.000

5.1.2009

14. SLOVENSKO

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 315/04)

EQ: 2.500.000 ks
UNC: 2.493.000
BU c.card: 7.000

7.1.2009

15. ŠPANIELSKO

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 315/04)

EQ: 8.021.000 ks
UNC: 7.921.500
BU c.card 2+12: 20.000
Num-Fil. BU: 6.000
PP caps: 1.000
KMS BU 5,88 (3x): 70.000
KMS PP 5,88: 2.500

2.3.2009

16. TALIANSKO

10. výročie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

(2008/C 315/04)

EQ: 2.000.000 ks
UNC: 1.953.900
KMS BU 5,88: 22.000
KMS BU 10,88: 18.600
KMS PP 10,88: 5.500

26.3.2009

  všetky krajiny EÚ ∑ = 82.78?.??? ks

Pozn.: prehľad mincí je priebežne aktualizovaný podľa dostupných informácií.

Použité skratky: EQ=Emission Quantity (celkový náklad); UNC=Uncirculated (mince v bankových rolkách/sáčkoch); KMS=oficiálna zberateľská sada (Kursmünzensatz); BU=Brilliant Uncirculated; PP=Proof (Polierte Platte).


AKCIA na mesiac júl 2024!

Pri objednávke mincí v mesiaci júl 2024 môžete získať mincu Španielsko 2024-POL 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Rank SKPodpor!