Euromince (shop)

2 EUR Luxembursko 2010 CC UNC

2 EUR Luxembursko 2010 CC UNC

Akčná ponuka Údaje o minci Krajina / Nápis na minci Luxembursko / LËTZEBUERG Motív Erb veľkovojvodu Henriho Nominálna hodnota 2 € Dátum emisie 2.2.2010 Emisný náklad 500.000 ks (UNC) Prevedenie UNC (uncirculated) Vestník EÚ 2009/C...

Vaša cena: 10,00 € 8,50 €

Viac

—————

2 EUR Luxembursko 2009 HMÚ UNC

2 EUR Luxembursko 2009 HMÚ UNC

Údaje o minci Krajina / Nápis na minci Luxembursko / LËTZEBUERG Motív 10. výročie Hospodárskej a menovej únie (HMÚ) Nominálna hodnota 2 € Dátum emisie 1.1.2009 Emisný náklad 800.000 ks (UNC) Prevedenie UNC...

Vaša cena: 4,50 €

Viac

2 EUR Luxembursko 2009 CC UNC

2 EUR Luxembursko 2009 CC UNC

Údaje o minci Krajina / Nápis na minci Luxembursko / LËTZEBUERG Motív veľkovojvoda Henri a veľkovojvodkyňa Charlotte Nominálna hodnota 2 € Dátum emisie 15.1.2009 Emisný náklad 800.000 ks (UNC) Prevedenie UNC...

Vaša cena: 4,50 €

Viac

—————

2 EUR Luxembursko 2008 CC UNC

2 EUR Luxembursko 2008 CC UNC

Údaje o minci Krajina / Nápis na minci Luxembursko / LËTZEBUERG Motív Veľkovojvoda Henri a oficiálne sídlo „Château de Berg“ Nominálna hodnota 2 € Dátum emisie 26.1.2008 Emisný náklad 1.000.000 ks (UNC) Prevedenie UNC...

Vaša cena: 4,50 €

Viac

2 EUR Luxembursko 2007 RZ UNC

2 EUR Luxembursko 2007 RZ UNC

Údaje o minci Krajina / Nápis na minci Luxembursko / LËTZEBUERG Motív 50. výročie Rímskej zmluvy (25.3.1957) Nominálna hodnota 2 € Dátum emisie 25.3.2007 Emisný náklad 2.000.000 ks (UNC) Prevedenie UNC (uncirculated) Vestník...

Vaša cena: 4,00 €

Viac

—————

2 EUR Luxembursko 2007 CC UNC

2 EUR Luxembursko 2007 CC UNC

Akčná ponuka Údaje o minci Krajina / Nápis na minci Luxembursko / LËTZEBUERG Motív Veľkovojvodský palác Grand-Ducal Nominálna hodnota 2 € Dátum emisie 2.2.2007 Emisný náklad 1.000.000 ks (UNC) Prevedenie UNC (uncirculated) Vestník...

Vaša cena: 5,00 € 4,50 €

Viac

2 EUR Luxembursko 2006 CC UNC

2 EUR Luxembursko 2006 CC UNC

Údaje o minci Krajina / Nápis na minci Luxembursko / LËTZEBUERG Motív 25. narodeniny veľkovojvodu Guillauma - nástupcu trónu Nominálna hodnota 2 € Dátum emisie 11.1.2006 Emisný náklad 1.000.000 ks (UNC) Prevedenie UNC...

Vaša cena: 6,00 €

Viac

—————

2 EUR Luxembursko 2005 CC UNC

2 EUR Luxembursko 2005 CC UNC

Údaje o minci Krajina / Nápis na minci Luxembursko / LËTZEBUERG Motív 50. výročie narodenia veľkovojvodu Henriho, 5. výročie jeho nástupu na trón a 100. výročie úmrtia veľkovojvodu Adolfa Nominálna hodnota 2 € Dátum emisie 15.1.2005 Emisný...

Vaša cena: 5,00 €

Viac

2 EUR Luxembursko 2004 CC UNC

2 EUR Luxembursko 2004 CC UNC

Údaje o minci Krajina / Nápis na minci Luxembursko / LËTZEBUERG Motív podobizeň a monogram veľkovojvodu Henriho Nominálna hodnota 2 € Dátum emisie 26.7.2004 Emisný náklad 2.447.800 ks (UNC) Prevedenie UNC...

Vaša cena: 4,50 €

Viac

—————


AKCIA na mesiac september 2019!

Pri objednávke mincí v mesiaci september 2019 môžete získať mincu Taliansko 2019-LdV iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.Európska únia

Základom vzniku Európskeho spoločenstva a zavedenia spoločnej meny bolo podpísanie Rímskych zmúv v roku 1957.
Termín zavedenia eura v zakladateľských krajinách:
1.1.1999. Prechod od pôvodných platobných mien na samostatné euro postupne k 1.3.2002.
 


Rank SKPodpor!